INAUGURACJA NOWEGO ROKU 2022/2023

Z A P R O S Z E N I E

 Zarząd Stowarzyszenia „Radość Trzeciego Wieku” w Mińsku Mazowieckim zaprasza

 słuchaczy MUTW na  inaugurację  roku  akademickiego  2022/2023 

Uroczystość odbędzie się  6 października  br. o godz. 10.00  w Sali Koncertowej

  Miejskiej Szkoły Artystycznej  w Mińsku Mazowieckim przy ul. Jana Pawła II 23

Prezes  Zarządu – Zofia Grzelak

PROGRAM  UROCZYSTOŚCI

  • Hymn Państwowy i ?Gaudeamus igitur?
  • Wystąpienie  Prezesa  Zarządu  Stowarzyszenia  ?Radość Trzeciego Wieku? 
  • Wystąpienia zaproszonych  Gości
  • Wykład inauguracyjny pt. ?Pod sztandarem zielonego smoka ? czyli 300 lat niezależnego  Mazowsza? ? prelegent p. Daniel Sukniewicz
  • Koncert  Zespołu  Ela Sieradzińska & CostaNova