Historia

9 maja 2019 r. Walne  Sprawozdawcze Zebranie Członków

Na zebraniu Zarząd przedstawił sprawozdanie merytoryczne i finansowe  za 2018 rok.
Zebranie zatwierdziło przedstawione sprawozdania i udzieliło Zarządowi absolutorium
Przyjęto ślubowanie  przyjętych nowych członków


8 października 2018 r. dokonano zmiany w składzie  Rady Słuchaczy

Aktualny skład:
Ewa Gutkowska  – przewodnicząca
Joanna Suchocka  – zastępca
Maria Piechowicz – skarbnik
Hanna Mirosz Papis  – sekretarz
Hanna Klik  – członek
Hanna Gryz  – Członek
Elżbieta Wójcicka – kronikarka

10 maja 2018 r Walne Sprawozdawczo Wyborcze Zebranie Członków
Zebranie przyjęło sprawozdania Zarządu i udzieliło absolutorium
Wybrano Zarząd i Komisję Rewizyjną
W skład Zarządu weszli:
Jadwiga Maciejewska    prezes
Zofia Grzelak                 sekretarz
Ewa Gańko                   członek
Alicja Rycielska            członek
Anna Smoleńska          członek
Marianna Zembrzycka   wiceprezes
Jan Wiącek                  skarbnik

W skład Komisji Rewizyjnej Weszły:
Ciążkowska Bogusława
Grażyna Grzegorczyk
Marianna Zembek
Tytuł honorowego członka Stowarzyszenia przyznano Krystynie Makos

04 maja 2017r Walne Zebranie Członków

Przyjęto sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2016 Udzielono Zarządowi absolutorium

21 kwietnia 2016 r.Walne Zebranie Członków

Zebranie przyjęło sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu za rok 2015 Udzielono Zarzadowi absolutoriom Przyznano tytuł Honorowy Członek Stowarzyszenia kol. kol. Marii Wocial i Jerzemu Maciejewskiemu

Listopad 2015 r


Przystapienie Stowarzyszenia „RTW” do Fundacji „Ogólnopolskie porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”

Dnia 15.05 2015 r LAURA

Stowarzyszenie Radość Trzeciego Wieku zostało uhonorowane wyróżnieniem „LAURA” nadanym przez Starostę Mińskiego

14.05.2015r Sprawozdawczo wyborcze Walne zebranie Członków

Zebranie przyjęło przedstawione przez  Zarzad sprawozdania i udzieliolo absolutorium. Dokonano wyboru nowego Zarzadu i Rady Nadzorczej

Skład Zarządu:
Jadwiga Maciejewska  Prezes
Jerzy Maciejewski        Wiceprezes
Zofia  Grzelak                Sekretarz
Halina  Wójcicka            Skarbnik
Teresa  Mularz               Członek
Alicja  Rycielska            Członek
Anna Smolińska             Członek

Skład Komisji Rewizyjnej:
Bogusława Ciężkowska   Przewodnicząca
Grażyna Grzegorczyk        Członek
Marianna  Zembek            Członek

08.06 2014   Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków

Zarząd przedstawił sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2013 Zebranie przyjęło sprawozdania i udzieliło absolutorium zarzadowi

05 grudnia 2013r POMAGAM POMAGAĆ 2013

Dnia 5 grudnia 2013r. z okazji DNIA WOLONTARIUSZA  Stowarzyszenie „Radość Trzeciego Wieku zostało nagrodzone statueyką „POMAGAM POMAGAĆ 2013”

25 kwietnia 2013r. Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków RTW

Zarząd Stowarzyszenia złozył sprawozdanie z działalności merytorycznej i finansowe. Przyjeto przedstawione sprawozdania i udzielono Zarzadowi absolutorium za rok 2012. Przyjeto przedstawione plany: merytoryczny i finansowy na 2013r.

22.11.2012r

Uchwalą Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „RTW”, do statutu wprowadzono zapis o prowadzeniu, przez Stowarzyszenie „RTW”, Mińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

10.05.2012   Walne Sprawozdawczo Wyborcze Zebranie Członków Stowarzyszenia „RTW”

Zarząd Stowarzyszenia złożył sprawozdanie z działalności merytorycznej i gospodarki finansowej. Udzielono absolutorium Zarządowi za rok 2011 Przyjęto plan merytoryczny i finansowy na 2012r Dokonano wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej na następną kadencję Skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej pozostał bez zmian Przyznano tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia „RTW” dla Leszka Celeja

16.02.2012   

Uroczystość z okazji 5 lecia powstania Mińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

19.05.2011  –  Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „RTW” .

Sprawozdanie Zarządu z działalności merytorycznej i gospodarki finansowej. Udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2010 Przyjęcie planu merytorycznego i finansowego na rok 2011, Zmiana na funkcji skarbnika Zarządu/ustąpiła kol. Anna Rżysko, wybrano kol. Wandę Kościńską/. Podjęcie uchwały o przyznaniu tytułu Honorowego Członka Stowarzyszenia „RTW” dlaZbigniewa Marka Parola

30.09.2010

powołanie Rady Programowej

kwiecień 2010r.

porozumienie z Dyrekcją MDK w sprawie przejęcia przez Stowarzyszenie prowadzenia MUTW

25.02.2010r Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „RTW”

Sprawozdanie Zarządu  z działalności merytorycznej i gospodarki finansowej. Udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2009. Przyjęcie planu merytorycznego i finansowego na rok 2010

08.10.2009r -Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „RTW”

podjęcie uchwały o przyznaniu tytułu Honorowego Członka Stowarzyszenia „RTW” dla p. Marianny Górskiej. Przyjęcie Logo Stowarzyszenia

lipiec 2009r.

rozmowy w Banku Spółdzielczym i Urzędach Statystycznym i Skarbowym -załatwianie nr konta, REGONU i NIP

10.07.2009 r

decyzja o  zarejestrowaniu Stowarzyszenia „Radość Trzeciego Wieku” w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000333146

22.06.2009r -Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Radość Trzeciego Wieku” ( 34 osoby).

Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej

Skład Zarządu:
Jerzy Maciejewski           Prezes
Maria Wocial                   Wiceprezes
Antoni Zawadzki             Wiceprezes
Jadwiga Maciejewska    Sekretarz
Anna Rżysko                    Skarbnik
Teresa Mularz                 Członek
Alicja Zwierz                    Członek

Skład Komisji Rewizyjnej:
Kazimiera Ciemięs          Przewodnicząca
Barbara Bieda                  Członek
Janina Braulińska            Członek

18.05.209 r

Nowelizacja Statutu zgodnie z zaleceniami sądu. Przystąpienie do rozmów  z Dyrekcją MDK w sprawie współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem a MDK

03.04.2009r – zebranie założycielskie Stowarzyszenia „Radość Trzeciego Wieku”( 26 osób)

Podjęcie uchwały o założeniu Stowarzyszenia, przyjęcie statutu, wybranie Komitetu Założycielskiego

26.02 2009r – spotkanie grupy słuchaczy( 17 osób)  MUTW 

powołanie grupy inicjatywnej do utworzenia Stowarzyszenia – 9 osób Podział zadań związanych z opracowaniem Statutu Stowarzyszenia