Warsztaty „Seniorzy-juniorzy”

W czwartek , 21.03.2019r   gościliśmy przedstawicieli fundacji ,, Seniorzy-juniorzy,, Zorganizowali oni dla członków naszego Stowarzyszenia  sześciogodzinne warsztaty , na których poruszane były niezwykle aktualne i  ważne dla  seniorów  zagadnienia z zakresu  ochrony zdrowia psychicznego  i bezpieczeństwa w internecie . Pani psycholog uczyła    jak sterować własnym mózgiem aby utrzymywał  nas w dobrym nastroju, a informatyk objaśniał jak bezpiecznie korzystać z internetu , żeby nie narazić się na kłopoty n.p. z niechcianymi znajomościami , zawirusowaniem  komputera lub utratą pieniędzy z internetowego konta. Burzliwa dyskusja jaka wywiązała się na obu panelach świadczy o tym jak istotne są dla nas te sprawy. Po smacznym obiedzie  zafundowanym przez naszych gości odbył się przezabawny występ aktora Grzegorza Heromińskiego . Na zakończenie wspólnie śpiewaliśmy piosenki o Mińsku Maz. ,kolega Jurek Maciejewski powiedział swój wiersz o naszym mieście a  koleżanka  Helenka Leśniak  spuentowała wierszem całe wydarzenie. Zajęcia odbyły się w Miejskim Domu Kultury a uczestniczyło w nich 40 osób i wszystko zostało sfilmowane
inne zdjęcia w galerii: tutaj kliknij>>>/warsztaty-seniorzy-juniorzy-2/

Posiedzenie OBYWATELSKIEGO PARLAMENTU SENIORÓW

01 października 2015 po raz pierwszy odbyło się posiedzenie OBYWATELSKIEGO PARLAMENTU SENIORÓW Naszą społeczność reprezentowała kol. Maria WOCIALwieloletnia wiceprezes Stowarzyszenia „RTW” Na jednych z październikowych zajęć MUTW kol zrelacjonowała przebieg posiedzenia, mówiła również o założeniach programowych i organizacyjnych tego gremium.

Spotkanie z p. Ministrem WŁADYSŁAWEM KOSINIAKIEM – KAMYSZEM

03 września 2015r. minister Pracy i Polityki Społecznej p.Władysław Kosiniak- Kamysz zaprosił do swego ministerstwa liderów organizacji senioralnych, by zaprezentować Założenia polityki senioralnej do 2020 roku. Tym razem zaprezentowano działania mające na celu ułatwienie seniorom dostępu do szeroko rozumianej KULTURY. Wspólnie z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego p. Małgorzatą Omilanowską- zostało podpisane Porozumienie- na mocy którego seniorzy będą mogli korzystać z tańszych biletów do teatrów, łatwiej docierać do innych projektów artystycznych.

W dn. 03.września br. p. Burmistrz Miasta Mrozy p. DARIUSZ JASZCZUK zorganizował spotkanie z p. Ministrem WŁADYSŁAWEM KOSINIAKIEM –
KAMYSZEMi seniorami powiatu mińskiego dot. akcji WIGOR_ SENIOR. W spotkaniu uczestniczył również nasz poseł p. CZESŁAW MROCZEK Akcja ma za zadanie wypracowanie inicjatyw lokalnych, które będą służyć seniorom np: organizacja Dziennych Domów Pomocy, powoływanie Rad Seniorów przez samorządy lokalne. Inicjatywa ważna ponieważ realizuje zadania dot. Polityki Senioralnej w Polsce. Nasi słuchacze / 20 os./ mieli Okazję uczestniczyć w tym spotkaniu

Konferencja MAM PRAWO WIEDZIEĆ I DZIAŁAĆ

08 i 09 października br. nasze kol. Jadwiga SZAŁAŃSKA, Elżbieta KULIK, Hanna GRYZ, Hanna KLIK, Barbara KULIKOWSKA- uczestniczyły w Konferencji organizowanej przez Fundację ZIEMIA I LUDZIE nt. ” MAM PRAWO WIEDZIEĆ I DZIAŁAĆ „. Na miejsce spotkania wybrano podsiedleckie MOŚCIBRODY. W spotkaniu uczestniczyli słuchacze 12 UTW z całej Polski .Fundacja ogłosiła konkurs na projekt inicjatywy lokalnej.

Funadacja Ziemia i Ludzie zorganizowała te warsztaty, aby zaktywizować seniorów do:

  • uczestnictwa w podejmowaniu decyzji w środowiskach lokalnych,
  • włączenia się w prace nieformalnych grup, skupionych wokół problemów ekologicznych,
  • a także włączenie się w działania organizacji pozarządowych.

Pierwszy dzień warsztatów to przygotowanie teoretyczne obejmujące następujące problemy:

  • najważniejsze problemy, jakie obecnie napotykają społeczności lokalne w obszarze ochrony środowiska naturalnego
  • idea przywództwa dla zrównoważonego rozwoju oraz partycypacja obywatelska, czyli udział obywateli w zarządzaniu sprawami społeczności, której są członkami
  • metody diagnozowania problemów występujących lokalnie, czyli jaka zmiana pożądana jest w danej społeczności (mapowanie społecznościowe, spacer badawczy, warsztaty przyszłościowe)

Drugi dzień poświęcono na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy:

  • ćwiczenie na rozgrzewkę w grupach warsztatowych na powietrzu
  • przygotowywanie metody pracy projektowej (sposoby formalnej i nieformalnej współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego w ramach inicjatyw lokalnych oraz grantów)
  • omówienie możliwości sfinansowania działań w ramach środków NFOŚiGW (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) i współpracy z Fundacją Ziemia i Ludzie