AS-ZS – Starostwo Powiatowe – zakończenie projektu

Prezentacja zadań zrealizowanych przez

STOWARZYSZENIE „RADOŚĆ TRZECIEGO WIEKU”   w ramach

PROJEKTU AKTYWNY SENIOR – ZDROWY SENIOR

współfinansowanego przez Starostwo Powiatowe
10 grudnia 2013r