Zajęcia dodatkowe nieodpłatne

  Rok akademicki 2022/2023  (zgodnie z kalendarzem MEN)

Taniec w Kręgu   – prowadząca p. Agnieszka Sawka
wtorek   godz. 15.30  I grupa – Sala Baletowa MDK

środa godz. 15.30 II grupa  – Sala Baletowa MDK

Śpiewamy Razem– prowadząca p. Monika Pszkit
poniedziałki w  godz.15.30 – 17.00 w Zielonym Domku

Brydż sportowy ? prowadzący p.   Krzysztof Kulka
piątek godz. 12.00 sala SM? Przełom? ul. Kopernika

Zajęcia plastyczne w roku 2022/2023 – zawieszone z przyczyn od nas niezależnych. Jesteśmy w trakcie poszukiwania osoby prowadzącej.

(Zgodnie z zawartą Umową użyczenia sali i z uwagi na panującą pandemię, osoby grające w brydża w Klubie „Przełomu” zobowiązane  są do złożenia stosownych  oświadczeń dot. zaleceń  covidowych).

Zarząd