Zajęcia dodatkowe nieodpłatne

  Rok akademicki 2010/2022  (zgodnie z kalendarzem MEN)

Taniec w Kręgu   – prowadząca p. Agnieszka Sawka
wtorek   godz. 15.30  I grupa – Sala Baletowa MDK

środa godz. 15.30 II grupa  – Sala Baletowa MDK

Śpiewamy Razem– prowadząca p. Monika Pszkit
poniedziałki w  godz.15.15 – 16.30 w Zielonym Domku

Szachy – prowadzący p. Jerzy Jackiewicz   –  poniedziałek   godz. 11.30  –  sala szachowa MDK

Brydż sportowy – prowadzący p.   Krzysztof Kulka
piątek godz. 12.00 sala SM” Przełom” ul. Kopernika

(Zgodnie z zawartą Umową użyczenia sali i z uwagi na panującą pandemię, osoby grające w brydża w Klubie „Przełomu” zobowiązane  są do złożenia stosownych  oświadczeń dot. zaleceń  covidowych).

Zarząd