INFORMACJA WAŻNA DLA UCZESTNIKÓW WYJAZDU DO OKUNINKI

Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 6 maja 21r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń/……./w związku z występowaniem stanu epidemii  – paragraf 14 stwierdza:

Do dnia 5 czerwca br. ustanawia się czasowe zaprzestanie wykonywania działalności polegającej na organizowaniu turnusu rehabilitacyjnego/…./                                         

  W związku z powyższym  organizator naszego wypoczynku  Biuro ASTUR Sp.z o.o przesuwa termin  pobytu w Okunince na okres 07 – 17czerwca br. 


Jednocześnie przypominam o spotkaniu uczestników wyjazdu w dn. 20 maja godz. 10.00 w sali koncertowej MSA. 


Wszelkie zapytania należy kierować do koordynatora wyjazdu- kol. Jadwigi Maciejewskiej drogą elektroniczną lub telefoniczna 508 315 912.
                                                                               Zarząd S”RTW”

Zarząd Stowarzyszenia „RTW” z przykrością informuje, że zmarła nasza Koleżanka 

      Jadwiga Kornet   /74 lata/


Uroczystości żałobne odbędą się w kościele św. Antoniego w dniu 15 maja br. o godz. 10,00.
Jadzia Kornet – przez całe życie zawodowe -była nauczycielką matematyki w Szkole Podstawowej w Niedziałce.
Dała się poznać jako osoba bardzo aktywna, oddana dzieciom, instruktor ZHP, organizatorka obozów harcerskich, chętnie podejmowała inne prace na rzecz młodzieży.
Po przejściu na emeryturę zaangażowała się w pracę  społeczną na rzecz Związku Nauczycielstwa Polskiego. Od początku powstania Mińskiego UTW była jego aktywną słuchaczką. Na pewno pozostanie w naszej pamięci.

Rodzinie , bliskim oraz przyjaciołom składamy wyrazy żalu i współczucia po odejściu bliskiej nam osoby.

Przesyłam Państwu prośbę studentki -z naszego regionu- o wypełnienie i odesłanie ankiety. Będę wdzięczna za upowszechnienie jej wśród naszych koleżanek korzystających z poczty elektronicznej. Pozdrawiam Jagoda M.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGxLjcnCagBSUJsGQjqb3sIqpQ8BIIDM1cuml1VtmYL-0tZQ/viewform

Ankieta jest w pełni anonimowa, a wyniki posłużą mi do stworzenia modelu ekonometrycznego badającego wpływ czynników takich jak np. wiek, czy miejsce zamieszkania na podejmowanie aktywności na UTW. 

Z góry dziękuję za pomoc. 

Z wyrazami szacunku 

Marta Krokowska 

SPOTKANIA INFORMACYJNE

Wszystkich zainteresowanych wypoczynkiem w Okunince  w okresie 05- 15 czerwca br. zapraszam na spotkanie organizacyjne w dniu 20 maja / czwartek/ o godz. 10.00 w sali koncertowej Miejskiej Szkoły Artystycznej. Jednocześnie przypominam o regulowaniu trzeciej wpłaty / 500 zł/ do dn. 15 maja br. na konto stowarzyszenia.    Informacji szczegółowych udziela koordynator wyjazdu Jadwiga Maciejewska     tel. 508 315 912
Wyjazd  w  dn. 05 czerwca br. godz. 9.00. Zbiórka przed Miejskim Domem Kultury.   Planujemy też organizację spotkań informacyjnych dla osób wyjeżdżających na wycieczki do Płocka i Siedlec. O ich terminach będziemy Państwa informować na stronie internetowej oraz sms-em. 
Proszę o przekazanie informacji osobom zainteresowanym.   J. Maciejewska            

ZMIANY w TEMATYCE WYKŁADÓW

29 kwietnia- z przyczyn techniczno -prawnych nie mogliśmy transmitować wykładu  p. Igora Pogorzelskiego pt: Zacznij od Bacha- Zbigniew Wodecki życie i twórczość. Jeśli to będzie możliwe wykład udostępnimy w innym terminie.


6 maja /termin WZCz/ wykład p. Kamili Wieczorek pt: Czeski film- subiektywnie o zabawnych miejscach, obiektach turystycznych w Czechach.


13 maja wykład p. Leszka Celeja  t: Rok 2021 Rok Polskiej Tradycji Konstytucyjnej /230 lat Konstytucji 3-go Maja/


20 maja temat w uzgodnieniu


27 maja  – zakończenie roku w formie dla nas dostępnej o czym będziemy Państwa informować.


               Prezes Zarządu -Jadwiga Maciejewska 

WZC w innym terminie

Zarząd Stowarzyszenia „RTW” w Mińsku Mazowieckim na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia br. postanowił przełożyć Walne Zebranie Członków z dnia 6 maja br. na  16 lub 25 września 2021 r.

Powodem przesunięcia zebrania jest sytuacja pandemiczna, która utrudnia kontakty międzyludzkie, nie daje nadziei na możliwość spotkania się większej grupy naszych członków, jaka jest warunkiem przeprowadzenia zebrania.

Jednocześnie informuję, że dopełniliśmy obowiązku przygotowania: 
– Programu Edukacyjnego na rok 2021/22,
– skonsultowaliśmy z członkami Rady Programowej uzyskując pozytywną opinię dot. Programu 
– przygotowaliśmy sprawozdanie finansowe za rok 2020


Zakładamy możliwość spotkania się we wrześniu br. wg wymogów pandemicznych.
Bardzo liczymy na Państwa wsparcie i zrozumienie.

Prezes Zarządu – Jadwiga Maciejewska