SPRAWY ORGANIZACYJNE

W dniu 29.05.2019 r. nie ma zajęć (środa) gimnastycznych w MDK.

Zajęcia zostają odwołane z uwagi na koncert dzieci w Sali Baletowej w tym dniu.

Istnieje możliwość zorganizowania zajęć gimnastycznych w dniu 12.06.2019 r. Prosimy o potwierdzenie udziału.

ZAPROSZENIE

Zarząd Stowarzyszenia „RTW” zaprasza słuchaczy MUTW na spektakl w Operze Kameralnej pt. „IDOMENEO” wystawianego w ramach Festiwalu Mozartowskieo. Termin 18 czerwca 2019 roku, koszt biletu 30 zł (przejazd bezpłatny). Wyjazd godz. 17.15 MDK i MSA.

ZA P R A S Z A M Y

Z A R Z Ą D

ROZKŁAD ZAJĘĆ DO KOŃCA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/19

16.05.19 czwartek godz. 10.00-12.00 Co warto wiedzieć o pająkach dr Marzena Stańska
19.05.19 niedziela godz. 9.30 MDK i MSA wyjazd AWF Warszawa – II Memoriał im. Haliny Szwarc

W ramach projektu współfinansowanego ze środków Miasta Mińsk mazowiecki

Zarząd, Rada Słuchaczy
23.05.19 czwartek godz. 10.00 – 12.00 Iran – nie tylko czarne chusty prof. Emilia Lunarska
25.05.19 sobota godz. 11.00 Seniorada Sportowa w Mrozach Zarząd, Rada Słuchaczy
30.05.19 czwartek godz. 10.00 – 12.00 Globalne ocieplenie – przyczyny i konsekwencje, możliwości zapobiegania.

Wykład otwarty w ramach projektu współfinansowanego ze środków Miasta Mińsk Mazowiecki

Krzysztof Figarski
02.06.19 Udział w uroczystościach z okazji Dni Miasta Mińsk Mazowiecki
06.06.19 czwartek godz. 10.00 Zakończenie roku akademickiego X-lecie Stowarzyszenia „Radość Trzeciego Wieku” Zarząd, Rada Słuchaczy
10.06.19 poniedziałek godz. …….

 

13.06.19 godz. w ustalaniu

Udział w II Festiwalu Piosenki Harcerskiej w Siedlcach

 

Wyjazd do Puszczy Kampinoskiej

 

 

Robert Szewczyk

24.08.19 – 02.09.19 Wyjazd letni do Poddąbia             – ośrodek „Lazur” J. Maciejewska
02.09.19 – 14.09.19

 

 

 

 

17.09-20.09.19

 

 

 

 

 

ok. 25.09.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyjazd letni do Krynicy Morskiej – ośrodek „Perkoz”

 

 

 

 

Wycieczka w Góry Świętokrzyskie

 

 

 

 

Wyjazd do Puszczy Kampinoskiej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z. Grzelak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Szewczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT MMM AS – ZS

Umowa o realizację zadania publicznego nr  PK.526.32.2019 p.t. AKTYWNY SENIOR – ZDROWY SENIOR zawarta w dniu 11.03.2019 r. w Mińsku Mazowieckim, między Miastem Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, ul, Konstytucji 3 Maja 1, reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Marcina Jakubowskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – Grażyny Stachowicz, a Stowarzyszeniem „Radość Trzeciego Wieku” z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, ul. Warszawska 173, reprezentowanym przez Jadwigę Maciejewską – prezesa i Zofię Grzelak – sekretarza.

Termin realizacji zadania: 11.03.2019 – 07.06.2019

Zadania do realizacji określone w ofercie:

  1. Ukazanie 10-cio letniego dorobku Stowarzyszenia „RTW” (wydanie biuletynu)
  2. Promocja zdrowego stylu życia (udział ok. 80 seniorów w zajęciach gimnastycznych: piłki i pilates w czasie trwania zadania)
  3. Aktywne spędzanie wolnego czasu (organizacja wyjazdu do Kopalni Soli w Kłodawie – udział ok. 50 osób)
  4. Integracja społeczna seniorów (organizacja wykładu otwartego w dniu 30.05.2019 r. – udział ok. 250 seniorów oraz udział ok. 50 seniorów w senioradzie organizowanej przez Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50+ na terenie AWF w Warszawie w dniu 19 maja 2019 r.

Zapraszamy do aktywnego udziału w realizacji powyższych działań.