INFORMACJA WAŻNA DLA UCZESTNIKÓW WYJAZDU DO OKUNINKI

Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 6 maja 21r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń/……./w związku z występowaniem stanu epidemii  – paragraf 14 stwierdza:

Do dnia 5 czerwca br. ustanawia się czasowe zaprzestanie wykonywania działalności polegającej na organizowaniu turnusu rehabilitacyjnego/…./                                         

  W związku z powyższym  organizator naszego wypoczynku  Biuro ASTUR Sp.z o.o przesuwa termin  pobytu w Okunince na okres 07 – 17czerwca br. 


Jednocześnie przypominam o spotkaniu uczestników wyjazdu w dn. 20 maja godz. 10.00 w sali koncertowej MSA. 


Wszelkie zapytania należy kierować do koordynatora wyjazdu- kol. Jadwigi Maciejewskiej drogą elektroniczną lub telefoniczna 508 315 912.
                                                                               Zarząd S”RTW”

SPOTKANIA INFORMACYJNE

Wszystkich zainteresowanych wypoczynkiem w Okunince  w okresie 05- 15 czerwca br. zapraszam na spotkanie organizacyjne w dniu 20 maja / czwartek/ o godz. 10.00 w sali koncertowej Miejskiej Szkoły Artystycznej. Jednocześnie przypominam o regulowaniu trzeciej wpłaty / 500 zł/ do dn. 15 maja br. na konto stowarzyszenia.    Informacji szczegółowych udziela koordynator wyjazdu Jadwiga Maciejewska     tel. 508 315 912
Wyjazd  w  dn. 05 czerwca br. godz. 9.00. Zbiórka przed Miejskim Domem Kultury.   Planujemy też organizację spotkań informacyjnych dla osób wyjeżdżających na wycieczki do Płocka i Siedlec. O ich terminach będziemy Państwa informować na stronie internetowej oraz sms-em. 
Proszę o przekazanie informacji osobom zainteresowanym.   J. Maciejewska            

ZMIANY w TEMATYCE WYKŁADÓW

29 kwietnia- z przyczyn techniczno -prawnych nie mogliśmy transmitować wykładu  p. Igora Pogorzelskiego pt: Zacznij od Bacha- Zbigniew Wodecki życie i twórczość. Jeśli to będzie możliwe wykład udostępnimy w innym terminie.


6 maja /termin WZCz/ wykład p. Kamili Wieczorek pt: Czeski film- subiektywnie o zabawnych miejscach, obiektach turystycznych w Czechach.


13 maja wykład p. Leszka Celeja  t: Rok 2021 Rok Polskiej Tradycji Konstytucyjnej /230 lat Konstytucji 3-go Maja/


20 maja temat w uzgodnieniu


27 maja  – zakończenie roku w formie dla nas dostępnej o czym będziemy Państwa informować.


               Prezes Zarządu -Jadwiga Maciejewska 

WZC w innym terminie

Zarząd Stowarzyszenia „RTW” w Mińsku Mazowieckim na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia br. postanowił przełożyć Walne Zebranie Członków z dnia 6 maja br. na  16 lub 25 września 2021 r.

Powodem przesunięcia zebrania jest sytuacja pandemiczna, która utrudnia kontakty międzyludzkie, nie daje nadziei na możliwość spotkania się większej grupy naszych członków, jaka jest warunkiem przeprowadzenia zebrania.

Jednocześnie informuję, że dopełniliśmy obowiązku przygotowania: 
– Programu Edukacyjnego na rok 2021/22,
– skonsultowaliśmy z członkami Rady Programowej uzyskując pozytywną opinię dot. Programu 
– przygotowaliśmy sprawozdanie finansowe za rok 2020


Zakładamy możliwość spotkania się we wrześniu br. wg wymogów pandemicznych.
Bardzo liczymy na Państwa wsparcie i zrozumienie.

Prezes Zarządu – Jadwiga Maciejewska

Szanowne Koleżanki i Koledzy!
Wszyscy pewnie mamy już dość siedzenia w domu, bez możliwości spotkania się. Mamy nadzieję, że już w maju będziemy mogli się spotkać i od roku cieszyć się sobą.
Zarząd S’RTW” przygotował już program działań na rok 2021/22, czekamy na opinie członków Rady Programowej oraz Walne Zebranie Członków.
W najbliższym czasie, już w maju, chcemy uczestniczyć w projekcie prowadzonym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w zakresie poprawy kompetencji cyfrowych organizowanych przez Latarników Polski Cyfrowej/ zajęcia są bezpłatne/.
Zajęcia zaplanowano na maj i czerwiec br, w piątki; prowadzone będą dwie grupy 10 os:
1- dla początkujących godz. 9.00- 12.15 2- dla zaawansowanych godz. 12.30- 15.45
Zajęcia odbywać się będą w MBP, Sala Regionaliów I p. sprzęt własny / smartfony, laptopy/
Koordynatorem ze strony Zarządu S”RTW” jest p. Mirosława Kulma tel. 691 357 170
Koleżanka przyjmie zgłoszenia i udzieli informacji organizacyjnych.
Zapraszam do wznowienia aktywności- Jadwiga Maciejewska – prezes Zarządu.

GIMNASTYKI w KWIETNIU i MAJU ————————————————————-DYŻYRY W ZIELONYM DOMKU

Informujemy uczestników zajęć gimnastycznych, że w m-cu kwietniu i maju 2021 r. z powodu obostrzeń związanych z trwającą pandemią COVID-19, wszystkie gimnastyki będą odbywać się w systemie on-line nieodpłatnie (dla osób dotychczas uczestniczących w gimnastykach on-line)

Po rozliczeniu koszt wynagrodzenia instruktorów uregulowany zostanie z oszczędności.

Jeżeli sytuacja pandemiczna ulegnie zmianie i kluby fitness zostaną otwarte poinformujemy osoby zainteresowane.

Z UWAGI NA TRUDNĄ SYTUACJĘ PANDEMICZNĄ I ZALECANE OBOSTRZENIA ŚRODOWE DYŻURY CZŁONKÓW ZARZĄDU W ZIELONYM DOMKU ZOSTAJĄ ZAWIESZONE DO DNIA 9 KWIETNIA br.

Prosimy o śledzenie naszej strony internetowej, gdzie na bieżąco będziemy zamieszczać ważne informacje. Dostępny jest też tel. służbowy w godzinach 12.00 – 15.00

Czwartkowe wykłady przedstawiane będą on-line na stronie aktywnyseniormm.pl i na Facebooku według harmonogramu wykładów zamieszczonego w zakładce „WYKŁADY”

Zarząd

FAKTYRY INDYWIDUALNE – KRYNICA

Uprzejmie przypominam osobom, które wpłaciły I-szą ratę w wys. 350.- zł na wypoczynek letni 2021 w Krynicy Morskiej, a chcą otrzymać fakturę indywidualną, o zgłoszeniu tego faktu pod nr tel. 660-307-751 (Zofia Grzelak).

Na dzień 28.02.2021 lista podstawowa jest kompletna (wpłynęły zaliczki w kwocie 350.- zł).

Dalsze szczegóły w zakładce „Wypoczynek” lub telefonicznie pod numerem tel. jak wyżej.

WYJAZD DO OTRĘBUSÓW

Informujemy słuchaczy MUTW, że zarezerwowaliśmy 50 miejsc na koncert PZPiT „Mazowsze” pt. „KALEJDOSKOP BARW POLSKI” w dniu 21.03.2021 (niedziela) godz. 17.00. (wyjazd z Mińska Maz. spod MDK i MSA ok. godz. 15)

Koszt biletu 90.- zł od osoby (koszt z przejazdem).

Koszt przejazdu może ulec zmianie z uwagi na obostrzenia dot. ilości przewożonych osób, do czego musimy się dostosować.

Wyjazd i spektakl odbędą się w pełnym reżimie sanitarnym.

Zgłoszenia oraz wpłaty przyjmujemy w ZIELONYM DOMKU w środy podczas dyżurów.

Chęć wyjazdu można zgłosić telefonicznie do kol. Z. Grzelak tel. 660-307-751, ale wpłaty należy dokonać w ZD w środy: 3.03.2021 i 10.03.2021 w godz. 11.00 – 13.00.

W przypadku wzrostu zagrożenia pandemicznego wyjazd może zostać odwołany przez Stowarzyszenie lub organizatora.

Z A P R A S Z A M Y