OPŁATA ZA PAKIET PODSTAWOWY

W związku z licznymi zapytaniami dot. konsekwencji nieopłacenia PP na II semestr 2020/21, informujemy:

  • opłata dotyczy całego semestru
  • po odwołaniu rygorów pandemicznych wrócimy do wykładów stacjonarnych
  • nie opłacenie pakietu podstawowego wiąże się z wykluczeniem ze wszystkich: gimnastyk, wycieczek, wypoczynku letniego, wyjazdów okolicznościowych, organizowanych przez Stowarzyszenie „RTW”

W przypadku wszelkich rezygnacji prosimy o składanie takiej informacji na piśmie w Zielonym Domku lub drogą email.

Zawieszenie wszystkich zajęć będzie skutkować zawieszeniem działalności Stowarzyszenia (wystąpienie do Sądu Rejestrowego o zawieszenie)

Zarząd Stowarzyszenia „RTW”

PLAN DZIAŁANIA MUTW STYCZEŃ – LUTY 2021

Informacja dla słuchaczy Mińskiego UTW dot. organizacji II semestru 2021 r.

Wykłady prowadzone będą stosownie do sytuacji pandemicznej:            stacjonarnie lub on-line .

Tematyka na okres  styczeń – luty  2021r.  

21 stycznia – p. Urszula Kowalczuk temat:  Słynni Polacy i ich koniki.                                                                                     

28 stycznia  – p. Robert Szewczyk temat:

Zagrożenie środowiska związane  z cywilizacją:  smog, zmiany klimatyczne, plastik.         

04 lutego – dr Konrad Zawadka temat w uzgodnieniu dot. szczepień COVID -19   

UWAGA! Prosimy o przesyłanie pytań w temacie szczepień do prowadzącego  wykład e-mailem stowarzyszeniertwmm@o2.pl  

 11 lutego – dr Jacek Piętka   temat:

Choroby drzew na terenach zurbanizowanych  

18 lutego –p. Igor Pogorzelski temat: 

Leopold Tyrmand – pierwszy bikiniarz PRL      

25 lutego – Daniel Sukniewicz  temat w uzgodnieniu

O P L A T Y

Opłata za pakiet podstawowy w II semestrze wynosi 50 zł (składka obniżona w II semestrze br.)

Płatne do 23.01.2021 na nr konta:

10 9226 0005 0010 3349 2000 0010

ORGANIZACJA ZAJĘĆ GIMNASTYCZNYCH ONLINE w styczniu i lutym 2021: koordynator zajęć gimnastycznych online – Mirosława Kulma – tel. 691 357 170

  • poniedziałki/piłki/ grupa 15 os. – 6 godz. – onlinekoszt 35 zł – zapisy i wpłaty w ZD – godzina rozpoczęcia zajęć online 10,00 – dostępne na Facebooku cały dzień
  • wtorki/pilates/grupa 15 os. – 6 godz. – onlinekoszt 35 zł – zapisy i wpłaty w ZD – godzina rozpoczęcia zajęć online – 9.30 – dostępne na Facebooku cały dzień
  • środa/rozciągająca/grupa 15 os. – 6 godz. – online koszt 28 zł – zapisy i wpłaty w ZD – godzina rozpoczęcia zajęć online – 9.30 – dostępne na Facebooku cały dzień
  • piątek – joga – grupa 15 os. – 6 godz. – onlinekoszt 28 zł – zapisy i wpłaty w ZD – godzina rozpoczęcia zajęć online – 8.30
  • basen – zajęcia wstrzymane

Z A P R A S Z A M Y

Zarząd

  

    

                                                                

                     

     

                                                                          

                                                          

Szanowni Państwo,
Fundacja Togatus Pro Bono na terenie powiatu mińskiego prowadzi punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz realizuje działania z zakresu edukacji prawnej. W związku z sytuacją epidemiologiczną, edukacja prawna w formie wykładów/szkoleń będzie on-line na platformie facebooka Fundacji.
https://www.facebook.com/fundacja.togatus/photos/a.247010205779874/1117014495446103/

🔸Mała firma bez rejestracji – dla kogo i jakie przywileje ? 10.12.2020
Link do wydarzenia wkrótce
Z poważaniem
Aneta Wiloch
Prezes Zarządu

 fasuga@togatus.pl  +48 89 527 71 04 | M +48 884 938 188

WYPOCZYNEK LETNI i ZIMOWY

DOTYCZY WYPOCZYNKU ZIMOWEGO w 2021 r.

W okresie zbliżających się ferii zimowych w 2021 r., z powodu zamknięcia sanatoriów i ośrodków wypoczynkowych na czas nieokreślony, wypoczynku zimowego nie będziemy organizować.

DOTYCZY WYPOCZYNKU LETNIEGO w 2021 r.

Realizując Program działalności S”RTW” na rok 2020/21 kontynuujemy organizację wypoczynku letniego.  Proponujemy :

1- w czerwcu  2021 r. pobyt w Okunince /nad j. Białym – Pojezierze Włodawsko-Łęczyńskie / w Ośrodku ASTUR. W ofercie oprócz wypoczynku nad jeziorem, ciekawym programem wycieczek, organizator zapewnia /w cenie/ profesjonalnie wykonane zabiegi rehabilitacyjne.

Koordynatorem projektu jest kol. Jadwiga Maciejewska. Informacje – tel. służbowy 508 315 912

Zapisy przyjmowane będą w kolejne środy w czasie dyżurów do 16.12. br. , a przedpłaty w wysokości 300,-zł na konto Stowarzyszenia do końca lutego 2021 r. z dopiskiem: wypoczynek Okuninka

2- we wrześniu  2021 r. (02 – 14.09.2021) proponujemy wyjazd do Krynicy Morskiej w ośrodku PERKOZ /zaletą jest bliskość morza, dobre warunki, życzliwa atmosfera/.

Pobyt w ośrodku został zarezerwowany w r. 2019 – liczba miejsc 45. 

Koordynatorem projektu jest kol. Zofia Grzelak. Informacje tel. 660 – 307 – 751

Zapisy przyjmowane będą w kolejne środy w czasie dyżurów do 16.12. br., a przedpłaty w wysokości 350,- zł od osób z listy podstawowej (powiadomimy każdego telefonicznie po 20.01.2021) – płatne na konto Stowarzyszenia do końca m-ca lutego 2021 z dopiskiem: wypoczynek Krynica

Szczegółowe informacje dot. kosztów ogłosimy po uzgodnieniach z usługodawcą.

W pierwszej koleności będą zapisywani członkowie naszego stowarzyszenia, a w miarę wolnych miejsc osoby inne/ członkowie rodzin/.

Informacje można uzyskać pod telefonem służbowym lub zadać pytanie elektronicznie.

Jadwiga Maciejewska – Prezes Zarządu

                                                                   

PRZEDŁUŻENIE PRZERWY W ZAJĘCIACH c.d.

Szanowne koleżanki i koledzy

W związku z utrzymującym się zagrożeniem pandemicznym COVID-19, Zarząd Stowarzyszenia „Radość Trzeciego Wieku”, zgodnie z zaleceniami rządowymi, przedłuża przerwę we wszystkich zajęciach słuchaczy MUTW do dnia 29.11.2020 r.

Jednocześnie informuję, że w kolejne czwartki na naszej stronie internetowej www.aktywnyseniormm.pl, Facebooku ok. godz. 10.15 będą dostępne wykłady zgodnie z harmonogramem zawartym w informatorze.

Ze względu na ograniczoną dostępność w mediach społecznościowych, wykłady mogą być skrócone.

Nieliczne przesunięcia tematów mogą być spowodowane m.in. niedyspozycją wykładowców.

W tych trudnych czasach serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w wykładach prezentowanych w tej formie.

Z pozdrowieniami Jadwiga Maciejewska – Prezes Zarządu S „RTW”

WYKŁADY ZDALNE

Drogie Koleżanki i Koledzy! 
Rozpoczęliśmy regularne transmisje planowych wykładów /zgodnie z harmonogramem/ w ramach programu edukacyjnego Mińskiego UTW. Zachęcam Państwa do śledzenia naszej strony internetowej, uczestniczenia w wykładach a jednocześnie upowszechniania tej akcji wśród innych seniorów. Myślę, że będą one odskocznią w tych smutnych czasach.
Pozwólcie, że tą drogą podziękuje wszystkim zaangażowanym w realizację zadania. Szczególnie serdecznie dziękuję kol. Sławkowi Ziemickiemu i p. Danielowi Niedźwiedzkiemu za ogromy wysiłek w technicznym przygotowaniu przekazu,  kol. Zofii Grzelak za upór i konsekwencję realizacji projektu Aktywny Senior-Zdrowy Senior.
Mam nadzieję, że omijają Państwa kłopoty zdrowotne – czego życzę najserdeczniej.
                  Z  pozdrowieniami  Jadwiga Maciejewska- prezes S”RTW”

Informacje dla słuchaczy Mińskiego UTW z dn. 15.10.20r.

  1. Wykłady – w czasie pandemii zmieniamy formę udziału w wykładach. Dopuszczalna liczba uczestników w Sali wynosi 25%, co daje 115 osób. Będziemy nagrywać niektóre wykłady/ za zgodą prowadzącego/ i odtwarzać je na Facebook w pierwszy poniedziałek po wykładzie.

Kolejny wykład odbędzie się w dn. 22.10.br

Ze względu na zwiększone obowiązki rodzinne i zagrożenia po Wszystkich Świętych zajęcia w okresie od 29.10. do 5.11. br.  z a w i e s z a m y!

    2.      Do dnia 16. 10.br będziemy przyjmować zgłoszenia pisemne lub e-meilem o rezygnacji z udziału w zajęciach gimnastycznych w I semestrze. Po tym terminie przystąpimy do naliczenia zwrotów i ich wypłacanie / Zielony Domek, od 28 .10 -środa /. Konsekwencją może być zmiana ilości grup.

3.  Zachęcam Państwa do udziału w wycieczce do Muzeum Konstantego Laszczki– wybitnego artysty plastyka- w Dobrem. Planowany wyjazd 20.10.br o godz. 11.30/ MDK/. Przewidziane spotkanie kameralne. Koszt – 5 zł.   Listę prowadzi kol. Hanna Gryz

4.   Zapisy na planowany Jubileuszowy koncert Zespołu Mazowsze w dn. 8.11.br. prowadzone będą 22.10. Koszt- ok. 20 zł/ pokrycie kosztów podróży/.

    Listę prowadzi kol. Zofia Grzelak

Zachęcam Państwa do śledzenia informacji na naszej stronie internetowej oraz dzielenia się informacjami z koleżankami z naszego środowiska.

Zachęcam Państwa do udziału w głosowaniu na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Ochotnicza Straż Pożarna w Mińsku Mazowieckim czyni starania o przyznanie kwoty 150.000 zł na doposażenie w niezbędny profesjonalny  sprzęt  w różnych akcjach ratowniczo gaśniczych   /

/PROJEKT nr 2/.   G L O S O W A N I A   –    #mińskibudżetobywatelski2021