OGŁOSZENIA 16.11.2023

 • W poniedziałek 20 i 27 listopada  br. zajęcia muzyczne grupy Śpiewamy Razem są odwołane.
 • Trwają zapisy i wpłaty na wyjazd do Muzeum Narodowego w dniu 10.12.2023 (niedziela) –  rezerwacja dla 25 osób – wystawa Picasso (80 minut) – oprowadzanie z przewodnikiem – koszt 25 zł od osoby. Zgłoszenia kol. Krysia Makos tel. 502 714 988.    
 •  WYJAZD na koncert sopranowy Filharmonii Warszawskiej „Paprocki in  memoriam”   w dniu 26.11.2023 r. (niedziela) –  godz. 16.30 spod MDK i MSA   
 •  Są jeszcze wolne miejsca na wyjazd do OW Magnolia w Ustroniu Śląskim w okresie 20 – 27.01.2024. Pobyt leczniczy z 10 zabiegami sanatoryjnymi. Koszt pobytu 1320.- zł     Zgłoszenia telefoniczne u koord. Zofii Grzelak tel. 660-307-751

WPLATY:

I  rata   –   400 zł  –     w środę  15 i 22 listopada w godz. 11.00 -13.00 w ZD  lub  na konto – konieczność dokonania wpłaty zaliczki za pobyt grupy do końca listopada

– II rata     920 zł   –     do 30  grudnia 2023 na konto lub w ZD do 20.12.2023 r.

  (II wpłatę można podzielić na dwie raty w dowolnym dla siebie terminie – ostatecznie do 30.12.2023 r)

 •  Pobyt leczniczy w Nałęczowie w dniach 14-22.01.24r ( 9 dni, 8 dób,7 dni zabiegowych) – koord. Ewa Gańko

            Wpłaty :    I rata – 500,00 zł do 10.11.23r

                              II rata 500,00 zł do 08.12.23r

                             III rata 520,00 zł, 296,00 , 836,00  do  05.01.24r

Na konto Stowarzyszenia – 10 9226 0005 0010 3349 2000 0010

Wpłaty w wysokości  – 100,- zł (podróż i ubezpieczenie)  na listę

 do koordynatora wyjazdu Ewy Gańko –  do  30.10.23

 • Wyjazd rekreacyjny do Szaflar  w dniach 7 – 14.01.2024

koord. Mirka Kulma tel. 691-357-170  –  7 dób – 130 zł doba. Koszt ogółem 910 zł + przejazd ( koszt przejazdu w uzgadnianiu) – bez zabiegów rehabilitacyjnych: śniadanie  i obiadokolacja.  WPŁATY:

I rata – 400 zł w ZD lub na konto w środę 15 i 22.11.2023 II rata 510 zł do 15.12.2023 (ostatecznie) na konto lub w ZD  tradycyjnie w środy

 • Proszę o śledzenie naszej strony internetowej aktywnyseniormm,pl, gdzie będziemy zamieszczać aktualne ogłoszenia
 1.  

Zarząd         

KOSZT GIMNASTYK w I semestrze 2023/2024

 

I semestrze roku 2023/2024 (krótki semestr)  koszt gimnastyk  przedstawia się następująco:

PIŁKI    (poniedziałek)      – 12 spotkań    –    130.- zł

PILATES  (wtorek)    – 12 spotkań    – 130.-  zł

ROZCIAGAJACA   (środa)  – 12 spotkań – 70.- zł

JOGA  (piątek) – 12 spotkań  – 180.- zł

BASEN  (wtorek)   – 12 spotkań – 50 zł  – wzrasta jednorazowa opłata grupowa  za wejście – 6 zł od osoby)

 

  Wpłaty za gimnastyki  można wnosić na konto lub w ZD  po uzgodnieniu z koord. Hanią Gryz tel. 604 854 829.

Zarząd

 

AKTUALNOŚCI

WAŻNE: przyjmujemy zapisy na wszystkie gimnastyki w nowym roku 23/24. Szczegóły i zgłoszenia telefoniczne  –  kol. Hani Gryz  –  nr tel. 604 854 829.  Koszt gimnastyk zostanie ustalony w terminie późniejszym, w zależności od ilości chętnych. We wrześniu będzie można dokonać wpłat w ZD lub na konto. Szczegóły podamy  na stronie internetowej.   

Z. Grzelak

WARMIA i MAZURY – program wycieczki

Harmonogram  wycieczki na Warmię i Mazury dla członków Stowarzyszenia „Radość Trzeciego Wieku” w Mińsku Mazowieckim.

Termin 20-21-22 czerwca 2023r.

Koordynator: Mirosława Kulma

Program: Jadwiga Maciejewska

I szy dzień 20 czerwca br.

Wyjazd  godz. 6.30  Miejski Dom Kultury

Przyjazd do Olsztyna ok. godz.1o.30 , zwiedzanie miasta z przewodnikiem / starówka, zamek, szlak Kopernika/.

Przyjazd na miejsce zakwaterowania w Bęsi, obiadokolacja godz. 17.00

Godz. 19.00 kulturalna niespodzianka

II dzień  21 czerwca br.

Sniadanie godz. 8.00

Wyjazd na trasę zwiedzania z przewodnikiem godz. 9.00- 15.00

/Reszel – Św. Lipka – Gierłoż czyli Wilczy Szaniec , Kętrzyn/. Przyjazd na miejsce zakwaterowania i obiadokolacja ok.17.00  Wieczorem relaks nad jeziorem.

III dzień  22 czerwca br.

Śniadanie godz. 8.00,  wyjazd na trasę powrotną godz. 9.00

Godz. 11.00  zwiedzanie Zagrody Kurpiowskiej w Kadzidle / z przewodnikiem/        ok. godz. 13.00- 13.30 obiad  w restauracji „ Pyszna Chata” w Kadzidle.

Przyjazd do Mińska Maz./Pałac/  ok. godz.16.30

Uwaga. Prosimy pamiętać o zabraniu: dowodu osobistego, legitymacji ubezpieczeniowej, przyjmowanych leków, karty z Pudełka Życia

Informacje szczegółowe  można uzyskać pod tel. 508 315 912  lub  607 105 551

W sprawach opłat proszę kontaktować się z koordynatorem  691 357 170

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

Z A W I A D O M I E N I E

O   WALNYM   ZEBRANIU  SPRAWOZDAWCZYM  CZŁONKÓW

STOWARZYSZENIA  „RADOŚĆ  TRZECIEGO  WIEKU”   W  MIŃSKU MAZOWIECKIM

Zarząd S „RTW”,  zgodnie z art. 30 Statutu,  zwołuje Sprawozdawcze  Walne Zebranie Członków   na   dzień  11   maja  2023 roku  o  godz. 1000   w  pierwszym  terminie   i   1015  w drugim terminie w Miejskiej Szkole Artystycznej w Mińsku Mazowieckim.

Sprawozdanie finansowe za rok 2022 do wglądu podczas dyżurów członków Zarządu   w Zielonym Domku w dniach 26 kwietnia 2023 r. (środa) w godz. 11.00 – 13.00  i 5 maja 2023 r. (piątek) w godz. 11.00 – 13.00

 Prezes Zarządu

  Zofia Grzelak

OGŁOSZENIA z dnia 23.03.2023

Z powodu cofnięcia rezerwacji miejsc na przedstawienie w dniu 25.04.2023 r. Teatr Kwadrat zaproponował nam obejrzenie spektaklu pt. „Umrzeć ze śmiechu” w dniu 30.05.2023 r.

Bardzo proszę osoby, które się zapisały na 25.04.2023 o nie rezygnowanie z wyjazdu, gdyż jest to podstawą do dokonania przedpłaty na dzień 30.05.2023.

Przepraszam i dziękuję za wyrozumiałość

 • WYJAZD do m. ŁYSE w dniu 02.04.2023 o godz. 7.30 spod MDK. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc. Zapraszamy. Zgłoszenia chętnych telefonicznie do M. Kulmy. Koszt 60 zł.
 • zapisy na wycieczkę po Warszawie – Stare Miasto –  w dniu   09.05.2023  (wtorek) i 16.05.2023 r. (wtorek)  –  koszt 40 zł.

Zapisy u kol. H. Gryz tel. 604 854 829 (można zgłosić telefonicznie),  wpłata osobiście  w Zielonym Domku w środy w godz. 11.00 – 13.00) – do 27.04.2023 r.

Jednocześnie przypominam o wpłacie na konto Stowarzyszenia II raty na Darłówko – 600 zł – termin do 25.04.2023 r.

 • PRZYPOMNIENIE: w dniach 20 -22.06.2023 r. (wtorek, środa, czwartek) organizowana jest trzydniowa wycieczka na Warmię i Mazury. Szczegóły trasy są dopracowywane przez Zespół Turystyczny i zostaną podane najszybciej jak tylko to będzie możliwe. Wyliczony koszt wycieczki  –  650 zł.  Po wpłaceniu zaliczki w kwocie 150.- zł. pozostałą kwotę w wys. 500 zł proszę wpłacać na konto  Stowarzyszenia   w dowolnym terminie, jednak nie później niż do 26 maja 2023.

Z. Grzelak

OPŁATY ZA DARŁÓWKO

Wypoczynek w Darłówku w okresie 13 – 23.08.2023   – 10 noclegów (11 dni).

Oferent zapewnia:  zakwaterowanie w Ośrodku „KAMA” w pokojach 2 osobowych, wyżywienie – 3 posiłki dziennie w formie bufetu, ognisko z pieczeniem kiełbasek, wieczorek taneczny z kawą, herbatą i ciastem, ubezpieczenie NNW. Koszt 2260.- zł. 

Harmonogram wpłat  zaliczek dla oferenta  wypoczynku:

I rata    –  400 zł od osoby  –  do dnia  22.01.2023

II rata  –  600 zł od osoby –  do dnia 25.04.2023

III rata – 1260 zł od osoby –  do dnia 28.07.2023

Wpłatę I raty (400 zł) – do dnia 18.01.2023  –  przyjmujemy w Zielonym Domu lub na konto, informując o dokonanym przelewie koordynatora wyjazdu kol. H. Gryz.

Zarząd

 

OPŁATY ZA GIMNASTYKI

Przypominamy koleżankom i kolegom, którzy zadeklarowali swój udział w zajęciach aktywności fizycznych o opłatach za wszystkie gimnastyki (piłki, pilates, rozciągająca i basen) na I semestr 2022/2023.

Są jeszcze wolne miejsca na jednorazowe warsztaty rehabilitacyjne z fizjoterapeutą p. Wacławem Niedzielskim, które odbędą się 12.10.2022 (środa) – koszt 10 zł. Będzie możliwość konsultacji indywidualnych. Zapraszamy

Termin opłat do końca miesiąca września br.

Wysokość opłat w zakładce „Zajęcia dodatkowe odpłatne”

Zarząd

PRZYPOMNIENIE O OPŁATACH STATUTOWYCH

Przypominam wszystkim słuchaczom MUTW o statutowym obowiązku wnoszenia opłat:

składki członkowskiej – 30 zł – (opłata obowiązkowa na cały rok akademicki 2022/2023) oraz

pakietu podstawowego w wys. 60 zł – (pakiet płatny semestralnie – dwa x w roku akademickim).

Osoby, które zamierzają (w wyjątkowych przypadkach) skorzystać z urlopu podczas trwania roku akademickiego , zobowiązane są do złożenia podania na piśmie w ZD lub drogą elektroniczną – e-mailem.

Osoby przebywające na urlopie nie są zwolnione z opłaty składki członkowskiej.

Zarząd

OPŁATY ZA GIMNASTYKI I BASEN

Szanowne koleżanki i koledzy

Inauguracja nowego roku akademickiego 2022/2023 odbędzie się 06.10.2022 r. o godz. 10.00 w MSA. Od 7.10.2022 rozpoczynają się zajęcia w ramach aktywności fizycznych, o których poniżej.

W I semestrze 2022/2023 wzrosły stawki opłat za aktywności fizyczne, zwłaszcza PIŁKI, PILATES i JOGĘ Powodem zwiększonych opłat jest to, że w poprzednich semestrach wykorzystano oszczędności pozostałe z projektu, które z powodu pandemii nie zostały wcześniej skonsumowane. Ponadto I semestr 2022/2023 jest bardzo długi co wpływa na koszty.

I tak w nowym roku akademickim obowiązują następujące opłaty za aktywności fizyczne dla osób, które się zapisały:

 • gimnastyka NA PIŁKACH (3 grupy) – Fit & Joy ul. Piłsudskiego 21: – poniedziałek: gr. I – godz. 8.30, gr. II – godz. 9.30, gr. III – godz. 10.30 – koszt w I semestrze 2022/23 – 160.- zł od osoby – prowadzi p. K. Kowalczyk. Początek zajęć – 10 października 2022.
 • gimnastyka PILATES (2 grypy) – Fit & Joy ul. Piłsudskiego 21 – wtorek: gr. I – godz. 9.00, gr. II – godz. 10.00 – koszt w I semestrze 2022/23 – 150.- zł od osoby – prowadzi p. E. Kaska – Łobodowska. Początek zajęć – 11 października 2022.
 • gimnastyka rozciągająca (5 grup) – MDK Sala Baletowa: środa: gr. I – godz. 8.30, gr. II – godz. 9.30, gr. III – godz. 10.30, gr. IV – godz. 11.30, gr. V – godz. 12.30 – koszt w I semestrze 2022/23 70 zł.od osoby prowadzi p. K. Kowalczyk. Początek zajęć – 19 października 2022
 • JOGA (3 grupy) – ul. Okrzei 10: piątek: gr. I – godz. 8.30, gr. II – godz. 9.45, gr. III – godz. 11.00 – koszt w I semestrze 2022/23 – 180.- zł od osoby – prowadzi. p. E. Matejko – Paszkowska. Początek zajęć – 7 października 2022.
 • BASEN (1 godz. zajęć: w tym pół godziny gimnastyki w wodzie z instruktorem – dla osób, które się zgłosiły) – koszt w I semestrze – 90 zł. (+ 4 zł każdy wstęp – opłata indywidualna). Początek zajęć 11 października 2022

Opłaty za wszystkie aktywności prosimy wnosić na konto bankowe Stowarzyszenia w okresie do końca m-ca września br. najpóźniej do dnia rozpoczęcia nowego roku akademickiego, podając informację o rodzaju gimnastyki. W wyjątkowych przypadkach można opłacić w Zielonym Domku w środy, począwszy od 14 września br. u kol. Hani Gryz.

Koordynatorem wszystkich aktywności fizycznych jest kol. Hanna Gryz

Dodatkowe zajęcia: WARSZTATY REHABILITACYJNE (jednorazowo) organizowane są w środę w dniu 12 października 2022 r. w MDK (Sala Baletowa). Zajęcia poprowadzi dr Wacław Niedzielski. Organizujemy 4 grupy po 20 osób . Początek zajęć: I gr. – godz. 8.30, II gr. – godz. 9.30, III gr. – godz. 10.30, IV gr. – godz. 11.30. Będzie możliwość indywidualnych konsultacji. Osoby zapisane na gimnastykę rozciągającą od 19 października, jeśli chcą uczestniczyć w warsztatach rehabilitacyjnych też muszą się zapisać .

W warsztatach rehabilitacyjnych mogą uczestniczyć również osoby nie zapisane na gimnastyki środowe. Zajęcia te są dodatkowo płatne – 10 zł od osoby.

Zgłoszenia chętnych i opłaty za warsztaty rehabilitacyjne przyjmuje kol. Hania Gryz w Zielonym Domku w środy podczas dyżurów członków zarządu, począwszy od 14.09.2022.

Zofia Grzelak