WYPOCZYNEK ZIMOWY

Zarząd S „RTW” informuje, ze zarezerwowano miejsca na wypoczynek zimowy (z rehabilitacją) dla członków Stowarzyszenia w miejscowościach:

  • Ustroń Śląski – w okresie 29.01.2022 – 05.02.2022koszt 870 zł + przejazd – w tym 2 zabiegi dziennie
  • Nałęczów – w okresie 31.01.2022 -10.02.2022 koszt 1310 zł + przejazd – w tym 2 zabiegi dziennie

Zgłoszenia przyjmuje kol. Ewa Gańko tel. 509 995 560 do dnia 13 października br. wraz z przedpłatą w wys. 100 zł

Przedpłata tylko w Zielonym Domku w środy w godz. 11.00 – 13.00 do dnia 13.10.2021 r.

Pozostałe opłaty

I rata (Ustroń Śląski i Nałęczów) w wysokości 500 zł – do 13 listopada 2021

II rata Ustroń Śląski w wysokości 370 zł – do 15 stycznia 2022

II rata Nałęczów wysokości 800 zł – do 15 stycznia 2022

MAZOWSZE – „Mira i Tadeusz”

Widowisko artystyczne „Mira i Tadeusz” w dniu 28.11.2021 (niedziela) godz. 17.00 w Otrębusach

Na listę chętnych zapisane są osoby, które wcześniej rejestrowały się na CHÓR i BALET PIATNITSKY (spektakl odwołany) i wyraziły zgodę na zmianę repertuaru. Listę i zgłoszenia – prowadzi Zofia Grzelak pod nr tel. 660-307-751

Koszt koncertu „Mira i Tadeusz” 100 zł + 25 zł przejazd (razem 125 zł) – wpłaty w dniach 26.10.2021 (wtorek) i 27.10.2021 (środa) w Zielonym Domku.

Wyjazd w dniu 28.11.2021 o godz. 15.00 spod MDK i MSA

PRZYPOMINAMY O POSIADANIU PRZY SOBIE CERTYFIKATÓW POSZCZEPIENNYCH

W tym roku przypada 120. rocznica urodzin Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej i 125. rocznica urodzin Tadeusza Sygietyńskiego. Z tej okazji zespół, który począł się w marzeniach Tadeusza i został ukształtowany muzycznie przez niego, przy wizjonerskim, scenicznym wsparciu Miry, pragnie zaprezentować Państwu wyjątkowy koncert pod tytułem „Mira i Tadeusz”. Widowisko pełne najpiękniejszych pieśni i tańców z repertuaru „Mazowsza”, przepełnione wspomnieniami o założycielach i ich życiu sprzed „Mazowsza” i z „Mazowszem”, na długo pozostanie w pamięci każdego, kto zdecyduje się je obejrzeć. 
„Mazowsze” młode, świeże, piękne i pełne wigoru – takie jak chcieli jego założyciele, zabierze Państwa w niezapomnianą podróż w czasie i przestrzeni po Polsce i polskiej kulturze. Wystąpią soliści, balet, chór i orkiestra PZLPiT „Mazowsze” pod dyrekcją maestro Jacka Bonieckiego

Z. Grzelak

CIEKAWY POKAZ

We wtorek 28 września w godz. 11.00 – 12.00 w Zielonym Domku odbędzie pokaz prac plastycznych, które przedstawi pani Małgorzata Zawolska.

W nowym roku akademickim 2021/2022 proponujemy nowe zajęcia dla chętnych słuchaczy chcących uczestniczyć w warsztatach artystycznych, gdzie pracować będziemy w oparciu o technikę mix mediową. Jest to połączenie różnych metod artystycznego wyrazu (malarstwo, scrapbooking, kolaż) i mediów plastycznych (farby, tusze, pasty strukturalne, masy plastyczne i woski). 

Osoby chętne do uczestnictwa w takich zajęciach – SERDECZNIE ZAPRASZAMY

OPŁATY STATUTOWE

W związku z koniecznością uaktualnienia listy słuchaczy MUTW na zbliżające się Walne Zebranie Sprawozdawczo -Wyborcze Członków S „RTW” – przypominamy o niżej przedstawionych opłatach:

SKŁADKA CZŁONKOWSKA (SC) roczna – 30 zł (opłata na cały rok 2021/2022)

PAKIET PODSTAWOWY (PP) – 30 zł – opłata za I semestr 2021/2022tylko dla słuchaczy, którzy wnieśli opłatę za II semestr 2020/2021 w obniżonej wysokości, tj. 50 zł

PAKIET PODSTAWOWY (PP) – 50 zł – opłata za I semestr 2021/2022 dla słuchaczy, którzy nie wnieśli opłaty w wysokości 50 zł w II semestrze 2020/2021

PAKIET PODSTAWOWY (PP) – 60 zł – opłata za I semestr 2020/2021 dla słuchaczy nowo przyjętych

WSZYSTKICH WPŁAT NALEŻY DOKONAĆ W OSTATECZNYM TERMINIE DO DNIA 15 WRZEŚNIA 2021 r., NOWO PRZYJĘCI – DO DNIA 30 WRZESNIA 2021 r.

Spotkanie z osobami, które chcą wstąpić do S „RTW” odbędzie się dnia 16 września 2021 r. w Zielonym Domku w godz. 11.00 – 13.00. Zapraszamy osoby, które wcześniej zapisały się na listę rezerwową i są chętne uczestniczyć w zajęciach MUTW (złożenie deklaracji).

Przypominamy słuchaczom MUTW, że 23 września br. (czwartek) w MSA o godz. 8.30 (I termin) i 8.50 (II termin) odbędzie się Walne Zebranie Członków (sprawozdawczo – wyborcze).

Obecność na Walnym Zebraniu Członków będziemy dokumentować na karteczkach z wypisanym nazwiskiem i podpisem, a następnie oddanych przy wejściu do Sali.

PAMIĘTAJMY o MASECZKACH, DEZYNFEKCJI i DYSTANSIE oraz o SZCZEPIENIACH

Z a p r a s z a my

Zarząd

NepalBuzz Options

KOSZTY GMNASTYK

Informujemy o wysokości opłat za poszczególne gimnastyki w I semestrze 2021/22:

PONIEDZIAŁKI – PIŁKI – 3 grupy po 15 osób (godz. 8.30 – 9.30, 9.30 – 10.30, 10.30 – 11.30) – koszt 100 zł od osoby

WTORKI – PILATES – 3 grupy po 15 osób (godz. 8.30 – 9.30, 9.30 – 10.30, 10.30 – 11.30) – koszt 100 zł od osoby

ŚRODY – GIMNASTYKA ROZCIĄGAJĄCA – 4 grupy po 15 osób (godz. 8.30 – 9.30, 9.30 – 10.30, 10.30 – 11.30, 11.30 – 12.30) – koszt 60 zł od osoby

PIĄTKI – JOGA – 3 grupy po 10 osób (godz. ok. 8.30 – 9.30, 9,30 – 10,30, 10.30 – 11.30) – koszt 170 zł

GIMNASTYKI ZDALNE:

środa – rozciągająca – 20 osób – koszt 45 zł

piątek – joga – 15 osób – 115 zł.

W przypadku gimnastyki zdalnej istnieje możliwość korzystania z niej 6 dni w tygodniu.

WAŻNE: Informujemy, że pierwsze godziny zajęć jogi są dla osób zaawansowanych – przynajmniej dwuletni udział w zajęciach danego rodzaju

NASZE NAJBLIŻSZE DZIAŁANIA

Wraz ze zbliżającym się nowym rokiem akademickim zapraszamy Państwa do wznowienia swojej aktywności.

1. W ramach obchodów 600- lecia miasta chcemy zrealizować nasze plany dot. ukwiecania  fragmentu  Al. Radości Trzeciego Wieku. By wykonać to zadanie prosimy ,  by każdy uczestnik organizowanych przez nas wycieczek ” jako wejściówkę” przyniósł    1 cebulkę roślin kwitnących wiosną : żonkile, narcyze, hiacynty, tulipany.              Pozostałe osoby mogą przynieść cebulki do Zielonego Domku w czasie dyżurów. Mile widziane będzie opisanie przyniesionych cebulek jaki to rodzaj i np. kolor. Ułatwi to prace podczas sadzenia.

Zaplanowaliśmy tez nasadzenie lipy w miejscu wskazanym przez UM. O terminie prac powiadomimy Państwa.

2 . W najbliższym czasie  zrealizowane będą planowane wycieczki:  Białowieża- Hajnówka- Szlak tatarski   26- 27 sierpnia br.                                                 wypoczynek w Krynicy Morskiej  2-14 września br.                                                        – szlakiem CK Norwida – 21 września br                                                                          – Sucha- Liw – Węgrów  24 września br                                                                           – październik Dobre- Muzeum K. Laszczki 

27 września zaplanowaliśmy wyjazd integracyjny dla nowych słuchaczy                       – Wycieczka na trasie Arkadia- Nieborów- Walewice – koszt 50 zł. Zgłoszenia do kol. Mirosławy Kulmy tel. 691 357 170

3- Od 15 września rozpoczniemy zapisy na warsztaty świadomości ciała/ gimnastyki/. Planujemy : – poniedziałek– gimnastyka na piłkach 3 grupy po 15 os. Klub Fit & Yoj ul. Piłsudskiego 23    – wtorek- pilates  3 grupy po 15 os. Klub Fit & Yoj ul. Piłsudskiego 23    – środa– gimnastyka rozciągająca  4 grupy x 20 os. MDK – sala baletowa,                – wtorek, piątek – joga – 4 grupy x 10 os. ul. Okrzei 10

Wysokość opłat ogłosimy na stronie ok. 10 września br.

4-  W dniu 16 września /czwartek/ godz. 10.00 w Zielonym Domku odbędzie się spotkanie oczekujących na wstąpienie do Mińskiego UTW/ wcześniej zapisanych na listę tzw. rezerwową/. Ze względu na trwające przepisy pandemiczne oraz chrakter zajęć prosimy zainteresowanych o informację dot. szczepienia na Covid- 19.

Najbliższy dyżur członków Zarządu Stowarzyszenia odbędzie się w dn. 15 września br.

                                         Prezes Zarządu – Jadwiga Maciejewska

       

        

                                                                                                                                  

 

                                                                                      

,

                                                                                             


                            

.