WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

Z A W I A D O M I E N I E

O   WALNYM   ZEBRANIU  SPRAWOZDAWCZYM  CZŁONKÓW

STOWARZYSZENIA  „RADOŚĆ  TRZECIEGO  WIEKU”   W  MIŃSKU MAZOWIECKIM

Zarząd S „RTW”,  zgodnie z art. 30 Statutu,  zwołuje Sprawozdawcze  Walne Zebranie Członków   na   dzień  11   maja  2023 roku  o  godz. 1000   w  pierwszym  terminie   i   1015  w drugim terminie w Miejskiej Szkole Artystycznej w Mińsku Mazowieckim.

Sprawozdanie finansowe za rok 2022 do wglądu podczas dyżurów członków Zarządu   w Zielonym Domku w dniach 26 kwietnia 2023 r. (środa) w godz. 11.00 – 13.00  i 5 maja 2023 r. (piątek) w godz. 11.00 – 13.00

 Prezes Zarządu

  Zofia Grzelak

OGŁOSZENIA z dnia 23.03.2023

Z powodu cofnięcia rezerwacji miejsc na przedstawienie w dniu 25.04.2023 r. Teatr Kwadrat zaproponował nam obejrzenie spektaklu pt. „Umrzeć ze śmiechu” w dniu 30.05.2023 r.

Bardzo proszę osoby, które się zapisały na 25.04.2023 o nie rezygnowanie z wyjazdu, gdyż jest to podstawą do dokonania przedpłaty na dzień 30.05.2023.

Przepraszam i dziękuję za wyrozumiałość

  • WYJAZD do m. ŁYSE w dniu 02.04.2023 o godz. 7.30 spod MDK. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc. Zapraszamy. Zgłoszenia chętnych telefonicznie do M. Kulmy. Koszt 60 zł.
  • zapisy na wycieczkę po Warszawie – Stare Miasto –  w dniu   09.05.2023  (wtorek) i 16.05.2023 r. (wtorek)  –  koszt 40 zł.

Zapisy u kol. H. Gryz tel. 604 854 829 (można zgłosić telefonicznie),  wpłata osobiście  w Zielonym Domku w środy w godz. 11.00 – 13.00) – do 27.04.2023 r.

Jednocześnie przypominam o wpłacie na konto Stowarzyszenia II raty na Darłówko – 600 zł – termin do 25.04.2023 r.

  • PRZYPOMNIENIE: w dniach 20 -22.06.2023 r. (wtorek, środa, czwartek) organizowana jest trzydniowa wycieczka na Warmię i Mazury. Szczegóły trasy są dopracowywane przez Zespół Turystyczny i zostaną podane najszybciej jak tylko to będzie możliwe. Wyliczony koszt wycieczki  –  650 zł.  Po wpłaceniu zaliczki w kwocie 150.- zł. pozostałą kwotę w wys. 500 zł proszę wpłacać na konto  Stowarzyszenia   w dowolnym terminie, jednak nie później niż do 26 maja 2023.

Z. Grzelak

OPŁATY ZA DARŁÓWKO

Wypoczynek w Darłówku w okresie 13 – 23.08.2023   – 10 noclegów (11 dni).

Oferent zapewnia:  zakwaterowanie w Ośrodku „KAMA” w pokojach 2 osobowych, wyżywienie – 3 posiłki dziennie w formie bufetu, ognisko z pieczeniem kiełbasek, wieczorek taneczny z kawą, herbatą i ciastem, ubezpieczenie NNW. Koszt 2260.- zł. 

Harmonogram wpłat  zaliczek dla oferenta  wypoczynku:

I rata    –  400 zł od osoby  –  do dnia  22.01.2023

II rata  –  600 zł od osoby –  do dnia 25.04.2023

III rata – 1260 zł od osoby –  do dnia 28.07.2023

Wpłatę I raty (400 zł) – do dnia 18.01.2023  –  przyjmujemy w Zielonym Domu lub na konto, informując o dokonanym przelewie koordynatora wyjazdu kol. H. Gryz.

Zarząd

 

OPŁATY ZA GIMNASTYKI

Przypominamy koleżankom i kolegom, którzy zadeklarowali swój udział w zajęciach aktywności fizycznych o opłatach za wszystkie gimnastyki (piłki, pilates, rozciągająca i basen) na I semestr 2022/2023.

Są jeszcze wolne miejsca na jednorazowe warsztaty rehabilitacyjne z fizjoterapeutą p. Wacławem Niedzielskim, które odbędą się 12.10.2022 (środa) – koszt 10 zł. Będzie możliwość konsultacji indywidualnych. Zapraszamy

Termin opłat do końca miesiąca września br.

Wysokość opłat w zakładce „Zajęcia dodatkowe odpłatne”

Zarząd

PRZYPOMNIENIE O OPŁATACH STATUTOWYCH

Przypominam wszystkim słuchaczom MUTW o statutowym obowiązku wnoszenia opłat:

składki członkowskiej – 30 zł – (opłata obowiązkowa na cały rok akademicki 2022/2023) oraz

pakietu podstawowego w wys. 60 zł – (pakiet płatny semestralnie – dwa x w roku akademickim).

Osoby, które zamierzają (w wyjątkowych przypadkach) skorzystać z urlopu podczas trwania roku akademickiego , zobowiązane są do złożenia podania na piśmie w ZD lub drogą elektroniczną – e-mailem.

Osoby przebywające na urlopie nie są zwolnione z opłaty składki członkowskiej.

Zarząd

OPŁATY ZA GIMNASTYKI I BASEN

Szanowne koleżanki i koledzy

Inauguracja nowego roku akademickiego 2022/2023 odbędzie się 06.10.2022 r. o godz. 10.00 w MSA. Od 7.10.2022 rozpoczynają się zajęcia w ramach aktywności fizycznych, o których poniżej.

W I semestrze 2022/2023 wzrosły stawki opłat za aktywności fizyczne, zwłaszcza PIŁKI, PILATES i JOGĘ Powodem zwiększonych opłat jest to, że w poprzednich semestrach wykorzystano oszczędności pozostałe z projektu, które z powodu pandemii nie zostały wcześniej skonsumowane. Ponadto I semestr 2022/2023 jest bardzo długi co wpływa na koszty.

I tak w nowym roku akademickim obowiązują następujące opłaty za aktywności fizyczne dla osób, które się zapisały:

  • gimnastyka NA PIŁKACH (3 grupy) – Fit & Joy ul. Piłsudskiego 21: – poniedziałek: gr. I – godz. 8.30, gr. II – godz. 9.30, gr. III – godz. 10.30 – koszt w I semestrze 2022/23 – 160.- zł od osoby – prowadzi p. K. Kowalczyk. Początek zajęć – 10 października 2022.
  • gimnastyka PILATES (2 grypy) – Fit & Joy ul. Piłsudskiego 21 – wtorek: gr. I – godz. 9.00, gr. II – godz. 10.00 – koszt w I semestrze 2022/23 – 150.- zł od osoby – prowadzi p. E. Kaska – Łobodowska. Początek zajęć – 11 października 2022.
  • gimnastyka rozciągająca (5 grup) – MDK Sala Baletowa: środa: gr. I – godz. 8.30, gr. II – godz. 9.30, gr. III – godz. 10.30, gr. IV – godz. 11.30, gr. V – godz. 12.30 – koszt w I semestrze 2022/23 70 zł.od osoby prowadzi p. K. Kowalczyk. Początek zajęć – 19 października 2022
  • JOGA (3 grupy) – ul. Okrzei 10: piątek: gr. I – godz. 8.30, gr. II – godz. 9.45, gr. III – godz. 11.00 – koszt w I semestrze 2022/23 – 180.- zł od osoby – prowadzi. p. E. Matejko – Paszkowska. Początek zajęć – 7 października 2022.
  • BASEN (1 godz. zajęć: w tym pół godziny gimnastyki w wodzie z instruktorem – dla osób, które się zgłosiły) – koszt w I semestrze – 90 zł. (+ 4 zł każdy wstęp – opłata indywidualna). Początek zajęć 11 października 2022

Opłaty za wszystkie aktywności prosimy wnosić na konto bankowe Stowarzyszenia w okresie do końca m-ca września br. najpóźniej do dnia rozpoczęcia nowego roku akademickiego, podając informację o rodzaju gimnastyki. W wyjątkowych przypadkach można opłacić w Zielonym Domku w środy, począwszy od 14 września br. u kol. Hani Gryz.

Koordynatorem wszystkich aktywności fizycznych jest kol. Hanna Gryz

Dodatkowe zajęcia: WARSZTATY REHABILITACYJNE (jednorazowo) organizowane są w środę w dniu 12 października 2022 r. w MDK (Sala Baletowa). Zajęcia poprowadzi dr Wacław Niedzielski. Organizujemy 4 grupy po 20 osób . Początek zajęć: I gr. – godz. 8.30, II gr. – godz. 9.30, III gr. – godz. 10.30, IV gr. – godz. 11.30. Będzie możliwość indywidualnych konsultacji. Osoby zapisane na gimnastykę rozciągającą od 19 października, jeśli chcą uczestniczyć w warsztatach rehabilitacyjnych też muszą się zapisać .

W warsztatach rehabilitacyjnych mogą uczestniczyć również osoby nie zapisane na gimnastyki środowe. Zajęcia te są dodatkowo płatne – 10 zł od osoby.

Zgłoszenia chętnych i opłaty za warsztaty rehabilitacyjne przyjmuje kol. Hania Gryz w Zielonym Domku w środy podczas dyżurów członków zarządu, począwszy od 14.09.2022.

Zofia Grzelak

INFORMACJA ROWY

Stowarzyszenie ?Radość Trzeciego Wieku? w Mińsku Mazowieckim

Informacja dla uczestników wyjazdu na wypoczynek letni  w Ośrodku WYDMA PARK w Rowach  ul. Wczasowa 14         w dniach od 20 sierpnia do 1 września 2022 r.

1/ Zbiórka uczestników wyjazdu w dniu 20 sierpnia 2022 r. (sobota) o godz. 6:45 przed MDK,      Planowany odjazd autokaru godz. 7:00

2/ W dniu wyjazdu do Rowów – zabieramy kanapki i picie na drogę. Do ośrodka zajeżdżamy ok. 16.00, czyli na obiadokolację

3/ Wyżywienie: trzy posiłki dziennie (śniadanie i kolacja w formie bufetu), obiad serwowany do stolika + deser do obiadu. Świadczenia rozpoczynają się kolacją w dniu przyjazdu i kończą śniadaniem w dniu wyjazdu. Ponadto uczestnicy otrzymują na drogę powrotną suchy prowiant.

4/ Pokoje wyposażone w TV, czajnik elektryczny, ręczniki, szklanki.

5/ Uczestnik potrzebujący fakturę za pobyt proszony jest zgłosić ten fakt przed wyjazdem do  koordynatora (tel.600 084 021 Joanna Suchocka) podając dodatkowe dane do faktury.  Nadmieniam, że Usługodawca nie świadczy zabiegów rehabilitacyjnych.

6/ Każdy uczestnik zobowiązany jest do:

– uiszczenia opłaty gotówką w kwocie 250 zł za  przejazd autokarem (płatność w autokarze),

– przekazania koordynatorowi  informacji  zapisanej  na kartce papieru  dotyczącej  bezpieczeństwa  osobistego  tj. numeru telefonu  do  kontaktu z osobą bliską (wskazanie powinowactwa)    

– zabrania ze sobą ankiety z ?Pudełka Życia? ( informacja o przyjmowanych lekach) oraz zabranie ze  sobą tychże leków. Jeśli ktoś nie ma PUDEŁKA ŻYCIA wraz z ankietą do wypełnienia, może je otrzymać w Zielonym Domku.

Przypominam o obowiązku złożenia osobistego podpisu na liście do ubezpieczenia. Ostateczny termin to 17.08.2022 r. (środa) w godz. 11.00 – 13.00 podczas dyżuru członków Zarządu w Zielonym Domku

– wniesienia w Ośrodku  opłaty klimatycznej w kwocie 30 zł  (2,50 za dobę x 12 dni).

Koordynator wyjazdu  –  J. Suchocka

SENIORADA W MROZACH

 MAZOWIECKA SPORTOWA SENIORIADA 2022 MROZY  17 września  2022 r.

Pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika

Organizator    Mazowieckie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej

Współorganizator   Miasto i Gmina Mrozy

Miejsce: Stadion sportowy Mrozy, ul. Tartaczna 4

Termin: 17 września 2022  godz.10.00 ? 15.00 

Uczestnicy – mazowieccy seniorzy (55+)

Celem organizacji imprezy jest upowszechnianie sportu i rekreacji wśród seniorów; tworzenie warunków dla aktywności fizycznej seniorów; podniesienie sprawności fizycznej osób starszych, promocja zdrowego stylu życia, podniesienie jakości życia – aspekt integracji społecznej oraz rozszerzenie możliwości kontaktu z rówieśnikami.

Dyscypliny sportowe w 3 kategoriach wiekowych:

1. 55 – 65 lat,

2. 66 ? 70 lat,

3. powyżej 70 roku życia.

Strzelectwo (broń pneumatyczna)

Ergometry wioślarskie

Bieg na dystansie 40 m

Pchnięcie kulą: 2 kg kobiety, 4 kg mężczyźni

Skok w dal  z miejsca,

Łucznictwo,

Klasyfikacja indywidualna kobiet i mężczyzn

Nagrodzone zostaną pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii – medale i upominki

Turnieje w kategorii open kobiet i mężczyzn

Turniej tenisa stołowego ? hala sportowa ul. Licealna 7

Turniej tenisa ziemnego – Stadion sportowy Mrozy, ul. Tartaczna 4

Konkurencje  rekreacyjne dla każdego:

Łowienie ?rybek?

Wrzucanie frisbee do sieci

Slalom z popychajką /dawniej z fajerką/

Turniej rycerski

Speedminton

Tenis plażowy

Rzut piłeczką tenisową do celu.

Rzut podkową do słupka

Strzały do bramki

Slalom prowadzenie hokejem piłki tenisowej

Rzut woreczkiem do kosza

Rzut piłką lekarską

Dart

Rzucanka woreczkami

Strzelanie z broni ASG

Rzuty piłką do kosza

Slalom w alkogoglach

Kręgle plenerowe – skitels

Karling plenerowy

Gra planszowa Memory

Zajęcia z instruktorem – każdy może uczestniczyć:

Nordic Walking? Krzysztof Człapski ? Mistrz Polski Nordic Walking

Scena dla Seniora  – zabawy i konkursy  z wodzirejem – wspólne tańce,  pokazy i występy                    z zakresu sportu, rekreacji ruchowej, kultury i rozrywki prezentowane przez poszczególne kluby seniora, Uniwersytety Trzeciego  Wieku, Ośrodki Sportu i Rekreacji itp.

Zgłoszenia do pokazów i występów prosimy przekazać na karcie zgłoszenia                                 (w załączeniu) w wersji  elektronicznej do 2 września 2022 r. na adres e- mail: tkkfmazowieckie@o2.pl

?Miasteczko Zdrowego Seniora?, w którym planujemy ustawić punkty:

–  pomiaru ciśnienia tętniczego, poziomu cukru we krwi, cholesterolu, pojemności płuc,                    

  gęstości kości, tlenku węgla w płucach palacza,

– indywidualnej ocena zagrożenia chorobami układu krążenia,

– konsultacji dietetyka dot. prawidłowego odżywiana.

– badania tkanki tłuszczowej i mięśniowej,

– porady i konsultacje, diabetologa,

– pokazyinauka udzielania pierwszej pomocy,

– AVON bezpłatne makijaże oraz nowość zabiegi parafinowe na dłonie.

Każdy uczestnik przy wejściu na imprezę otrzyma pakiet startowy: plecak, koszulka, kubek, czapka, woda. Podczas imprezy wydawana będzie bezpłatnie  kiełbasa z grilla.

Organizator zapewnia opiekę medyczną

Uczestnicy imprezy są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Udział w imprezie bezpłatny.

Uczestnicy dojeżdżają na własny koszt.

Informacje: Mazowieckie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej  www.tkkf-mazowieckie.pl  

e-mail:tkkfmazowieckie@o2.pl tel.22 834 76 98 w godz:12.00-16.00, 602 742 519 w godz.10.00-16.00

Ze względów organizacyjnych prosimy  o podanie w terminie                                 do dnia 2 września 2022 r. na adres e- mail: tkkfmazowieckie@o2.pl  wstępnej liczby osób  z  Państwa placówki zainteresowanych udziałem w imprezie.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany programu imprezy.

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego

PATRONAT HONOROWY: Marszałek Województwa Mazowieckiego

Dodatkowe informacje i zgłoszenia chętnych przyjmuje kol. Ewa Gańko tel. 509 995 560

PROGRAM WYCIECZKI NA PODHALE

Program wycieczki słuchaczy Mińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku prowadzonego przez Stowarzyszenie ?Radość Trzeciego Wieku?

Termin wycieczki:   6-7-8-9 września 2022r.    Zakwaterowanie i wyżywienie: ?Szałas u Furtoka?  w Białym Dunajcu                           /pokoje 2-3-4 os./      Cel wycieczki- wynika z programu edukacyjnego Mińskiego UTW ?Poznajemy piękno kraju ojczystego. Uczestnicy poznają odrębność krajobrazów wapiennych formacji skalnych w południowej Polsce; cechy rzeźby pasma pienińskiego, kształtowanie się doliny Przełomu Dunajca; Podhale i doliny tatrzańskie . Krasowe formy kopalni soli w Bochni.   Kierownik grupy: Zofia Grzelak- prezes S?RTW?                                                    koordynator: Mirosława Kulma- członek zarządu,  program– Jadwiga Maciejewska- członek honorowy,     Przewoźnik– Michał Zieliński / kierowca Andrzej Zieliński/

Dzień 1-szy  6.09.22/ wtorek/

Wyjazd  godz. 7.00  zbiórka przed Miejskim Domem Kultury w Mińsku Mazowieckim. Przejazd w kierunku Krakowa i Ojcowa. Zwiedzanie fragmentów Ojcowskiego Parku Narodowego/ Dolina Prądnika , Maczuga Herkulesa, Zamek   w Pieskowej Skale/. Dojazd do Białego Dunajca  ok. 18.30 , zakwaterowanie    i obiadokolacja 

Dzień 2-gi   7.09.22/ środa/

Sniadanie godz. 8.15, w formie bufetu, kanapka na drogę będzie przygotowana przez usługodawcę. Wyjazd na trasę godz. 9.00  Niedzica -zwiedzanie warowni    z początków XIV w. której zadaniem było umocnienie granic państwa węgierskiego. Widoczne sa również ruiny Zamku w Czorsztynie /wzniesiony w XIV w./ z inicjatywy  Kazimierza Wielkiego jako warownia graniczna strzegąca szlaku handlowego  i dyplomatycznego.  Przejazd do Sromowców Wyżnych w Pienińskim PN/ 1932r./ Wieś letniskowa nad brzegiem Dunajca, rozwinęła się w miejscu królewskiej drogi                  z Polski na Węgry, pomiędzy granicznymi warowniami ?polskim Czorsztynem   i węgierską Niedzicą. XIV w. kościół kryje ołtarz z zamku w Czorsztynie. Spływ łodziami flisackimi przełomem pienińskim Dunajca do Szczawnicy. Po trasie  Trzy Korony  982 m.npm,  Czerwony Klasztor po Słowackiej stronie. Zwiedzanie uzdrowiska Szczawnica/ Małe Pieniny/;nazwa pochodzi od rodzaju wód mineralnych zwanych szczawami. Dla chętnych wjazd wyciągiem na Palenicę / 722m.npm, wyciąg krzesełkowy od 1991r.dł.800  m./ Około godz. 19.00 przyjazd do zajazdu, obiadokolacja /przy dobrej pogodzie na wolnym powietrzu/

Trzeci dzień ? 8.09.22r/czwartek/       Śniadanie  godz. 8.15. Spotkanie z przewodnikiem, przejazd do Zakopanego przez Ząb i Dolinę Chochołowską/ piękna dolina polodowcowa, ludność utrzymuje żywe tradycje góralskie/. Wjazd na Gubałówkę, /1120 m. npm ,  płaski wierzchołek na pn-zach. Zakopanego, częściowo pokryty lasem świerkowym, kolejka linowo-terenowa o dł. 1338 m. zbudowana  w 1938r. , duża restauracja i taras widokowy zbudowane z inicjatywy Tytusa Chałubińskiego w 1873r na pamiątkę stłumienia cholery na Podhalu/, spacer po cmentarzu na Pęksowym Brzysku / miejscu pochówku wielu sławnych Polaków/, Krupówki, Muzeum Tatrzańskie, architektura zakopiańska.

Czwarty dzień- 9.09.22r/ piątek/

Śniadanie godz. 7.00. Wykwaterowanie, godz. 8.00 wyjazd na trasę. Bochnia, zwiedzanie kopalni soli. Bochnia znany ośrodek wydobycia soli już od XII w./ wcześniej niż w Wieliczce/, prawa miejskie 1253r. W kościele parafialnym XV w. znajduje się polichromia J. Matejki w kaplicy NMP/. W pobliżu znana z folkloru wieś Lipnica Murowana/ Niedziela Palmowa- najdłuższe palmy z ręcznie robionymi kwiatami z bibuły /. Ok. godz. 14.30 obiad. Przejazd do Mińska Maz. / ok. godz. 20.00/