WPŁATY NA WYCIECZKĘ DO LUBLINA

Osoby, które zapisały się na wycieczkę do Lublina (18 -19.09.2024), proszone są o dokonanie wpłaty w kwocie 450.-  zł  na konto Stowarzyszenia w ostatecznym terminie do dnia 30 sierpnia 2024 r.  

Przybliżony Program wycieczki – pierwszy dzień:

 • wyjazd z Mińska Maz. ok. 7.30 -8.00
 • przyjazd do Lublina ok. 10.00
 • zwiedzanie 2 godz. 10.00 – 12.00 : Starówka, zamek, katedra w Lublinie – z przewodnikiem
 • 12.00 – 13.30 przerwa
 • 13.30 – 14.30 zwiedzanie zamku
 • po godz. ok. 14.30 – 15.00 zakwaterowanie w hotelu „PIANO”
 • obiadokolacja (dokładna godz. w ustalaniu)
 •  
 • drugi dzień:
 •  
 • ok. 8.00 – 8.30  śniadanie
 • ok. 9.00 – 9.30 wymeldowanie i wyjazd
 • ok. 10.00 – 12.00 – zwiedzanie Skansenu  w Lublinie
 • przejazd do Kozłówki
 • w godz. 13.00 – 14.30 zwiedzanie Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
 • po zwiedzaniu powrót do Mińska i obiad w drodze powrotnej

Podajemy Państwu  ogólny zarys wycieczki. Po ewentualnym uszczegółowieniu podamy informację dodatkową.

Zespół Turystyczny

OGŁOSZENIA WAKACYJNE

DYŻUR  CZŁONKÓW  ZARZĄDU  W  ZIELONYM  DOMKU  –  14.08.2024 r. (środa) w godz. 11.00  – 13.00

Osoby wyjeżdżające do Rowów –  jeżeli życzą sobie fakturę indywidualną –  proszone są o zgłoszenie tego faktu niezwłocznie do koord. kol. Hani Gryz 

Wpłaty na Krynicę: każdy uczestnik 1000.- zł w terminie do 19 lipca br.

Pozostałą część w terminie do 14 sierpnia 2024 – po przydziale pokoi, o czym poinformuję indywidualnie do 31 lipca 2024 – koord. Z. Grzelak tel. 660-307-751

Osoby wyjeżdżające do KRYNICY MORSKIEJ proszone są o:

 • zgłaszanie informacji o  fakturach indywidualnych  – telefonicznie do koord. Z. Grzelak  nr tel. 660-307-75
 • podpisanie listy na ubezpieczenie wyjazdu – osobiście w Zielonym Domku w dniu 14.08.2024 (środa) w godz. 11.00 – 13.00. W przypadku nieobecności proszę o kontakt telefoniczny w celu umówienia się w innym terminie. 

 Koszt aktywności fizycznych (przy pełnych grupach) – w ustalaniu i zostanie podany do wiadomości na początku sierpnia, po czym będziemy przyjmować zapisy chętnych na zajęcia w nowym roku.                                 Przewidywany termin zapisów – 17.09.2024 r.  i   24.09.2024 r. 

Wszystkie aktywności  zakontraktowane są w  godzinach i dniach jak dotychczas :

Poniedziałek – PIŁKI  – 3 grupy po 10 osób – Fit & Joy

Wtorek – PILATES – 3 grupy po 10 osób – Fit & Joy

Wtorek – BASEN – 1 grupa 20 osób – MOSiR

Środa  – ROZCIĄGAJĄCA – 5 grup po 20 osób – MDK  

Piątek – JOGA – 3 grupy po 10 osób

PRZYPOMNIENIE:

w zakładce „Opłaty” znajduje się informacja o wysokości i terminach obowiązkowych  opłat statutowych na 2024/2025 r.

 

Zarząd

 

 

ZAWIADOMIENIE o WZC

Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

O   WALNYM   ZEBRANIU  SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZYM  CZŁONKÓW

STOWARZYSZENIA  „RADOŚĆ  TRZECIEGO  WIEKU”  W  MIŃSKU MAZOWIECKIM

Zarząd S „RTW”,  zgodnie z art. 30 Statutu,  zwołuje Sprawozdawczo – wyborcze   Walne  Zebranie Członków   na   dzień  23   maja  2024 roku  o  godz. 10.00  w pierwszym terminie i   10.15  w drugim terminie  w Miejskiej  Szkole  Artystycznej w Mińsku Mazowieckim.

Sprawozdanie  finansowe  za  rok  2023  do   wglądu  podczas  dyżurów  członków    Zarządu  w Zielonym Domku w dniach 08.05.2024, 15.05.2024  i 22.05.2024  (środy)  w godz. 11.00 – 13.00

 Prezes Zarządu

  Zofia Grzelak

WARSZTATY PAMIĘCI

W dniu 24.04.2024  (środa)  o godz. 13.00 w ZIELONYM DOMKU odbędą się zajęcia z cyklu: Warsztaty pamięci.        Jest to pierwsze pilotażowe spotkanie. W przypadku dużego  zainteresowania będziemy je kontynuować w przyszłości.

Zajęcia poprowadzi psycholog p. Hanna Michalska. Czas trwania warsztatów ok. 2 godzin.

———————————————————————

W najbliższy czwartek, tj. 25.04.2024 odbędzie się wykład otwarty pt. „Kryzys klimatyczny – kryzys planetarny”.

Prelegentem będzie prof. dr hab. Szymon Malinowski – polski fizyk atmosfery, profesor nauk o Ziemi.

Z a p r a s z a m y


Program wycieczki do Wrocławia w zakładce „Tablica ogłoszeń”

Zarząd

OGŁOSZENIA z dnia 21.03.2024 r.

Składam serdeczne podziękowania koleżankom: Ilonie Bogusz, Barbarze Chlebickiej, Irenie Świętochowskiej, Hannie Gomulskiej – Hernik, Ewie Barańskiej, Jadwidze Sak – Budzisz, Grażynie Suda, Zofii Nowakowskiej, Mirosławie Kulma i koledze Adamowi Świętochowskiemu z Grupy Plastycznej za wykonanie w ramach wolontariatu kart okolicznościowych na Boże Narodzenie i Wielkanoc.

Wraz z życzeniami przekazujemy je do władz samorządowych, placówek kulturalno – oświatowych oraz innych instytucji z miasta, z którymi MUTW współpracuje.

Osobą koordynującą zajęcia plastyczne jest. kol. Mirka Kulma

Dziękuję również panom: Benkowi Smoleńskiemu i Karolowi Kowalczyk za zgłoszenie się do pracy przy przegotowaniu drewna na opał do naszego kominka w Zielonym Domku.

 •  Pozostałą należność za wycieczkę do Wrocławia (600 zł)  – proszę uregulować do dnia 29.03.2024 r.  – najlepiej na konto lub w ZD.
 • KOLEJNE  TERMINY i WYSOKOŚCI  WPŁAT na wypoczynek letni:
 •                     –  BUSKO  II rata  –  600.- zł   –  do 22.03.2024  w ZD lub na konto
 •                                       III rata  –  800.- zł   –  do 26.04.2024 w ZD lub na konto
 •                                       IV rata  –  660.- zł (standard) ,
 •                                                       795.- zł  LUX wg uznania, najpóźniej  do 17.05.2024 r.
 • Nowe wyższe koszty wynikają z tego, że udało się wynegocjować dodatkowy dzień zabiegów jeszcze po starych cenach. Szczegóły u koord. wyjazdu kol. Ewy Gańko
 •                     –   ROWY  II rata  – 1000.- zł  –  do 15.05.2024 w ZD lub na konto
 •                                        III rat   –  780.- zł   –  do 15.06.2024 w ZD lub na konto
 •                    –    KRYNICA  – kwoty i terminy podane zostaną na początku kwietnia.
 • Z uwagi konieczność przygotowania i zatwierdzenia na WZC programu merytorycznego działania S’RTW” w nowym roku 2024/2025, proszę zgłaszanie  propozycji  dziedzin z których chcieliby Państwo  słuchać  wykładów oraz innych  propozycji  działań w przyszłym roku akademickim. Jesteśmy otwarci również na propozycje zapraszania nowych wykładowców na spotkania ze słuchaczami. Znane osobistości mile widziane,  oczywiście jeśli pozwolą nam na to finanse.
 • Proszę o śledzenie naszej strony internetowej aktywnyseniormm.pl   
 • Zofia Grzelak

OGŁOSZENIA z dnia 1.o2.2024

 • 4. Powoli zaczynamy przygotowywać się do letnich wyjazdów    i związanych z tym dokonywania wpłat zaliczek.  W pierwszej kolejności wpłacamy zaliczkę na wyjazd:

– BUSKO  ZDRÓJ          –  600 zł – termin do 23.02.2024

– KRYNICA MORSKA  – 500 zł – termin do 23.02.2024

Do końca  tych terminów jesteśmy zobligowani umowami do wpłacenia zaliczek.

Wysokości i terminy wszystkich opłat na letnie wyjazdy podane są  na naszej stronie internetowej we wcześniejszych ogłoszeniach.

 • PRZYPOMNIENIE: opłata na PP (70.- zł)  na II sem. 2023/2024   – termin opłat  upłynął   31 stycznia 2024 r. Brakuje wpłat od ok. 50 osób.

Bardzo proszę o uregulowanie tych należności  do dnia 7.02.2024 r (środa)      w ZD lub na konto.

 Informacja o opłatach znajduje się na stronie  w zakładce „Opłaty”

 • Termin wpłaty zaliczki w wys. 200 zł na wycieczkę do Wrocławia minął 31.01.2024 r. W miejsce osób, które nie wpłaciły zaliczki zaproponujemy możliwość wyjazdu kolejnym osobom z listy rezerwowej. Pozostałą należność za wycieczkę do Wrocławia (600 zł)  – proszę uregulować do dnia 29.03.2024 r.  – najlepiej na konto.
 • Z uwagi konieczność przygotowania i zatwierdzenia na Walnym Zebraniu Członków programu merytorycznego działania S’RTW” w nowym roku 2024/2025, proszę zgłaszanie   propozycji tematyki wykładów i innych działań w przyszłym roku akademickim. Na kolejnych zajęciach udostępnimy skrzynkę, do której będzie można składać propozycje.
 • Z. Grzelak

PRZYPOMNIENIE

Przypominamy, że:

 • z dniem  31 stycznia br. upływa termin wpłat za PP (pakiet podstawowy) w wys. 70.- złotych 
 • z dniem  01 lutego br. upływa termin wpłaty zaliczki na  „ROWY” w wys. 500.- zł (wypoczynek letni)
 • z dniem 26 stycznia br. minął termin wpłat za aktywności fizyczne w II semestrze – koszty podane we wcześniejszym komunikacie. 
 • w dniu 31 stycznia w ZD (w godz. 11.00 – 13.00) – ostatnie wpłaty zaliczki w wys. 200 zł na WROCŁAW 
 • przyjmujemy zapisy chętnych  na „WALENTYNKI” – zabawa w lokalu ESTA  w dniu 08.02.2024 (czwartek) – koszt 80 zł. – koord. Hania Gryz (wpłaty w ZD w środę 31.01.2024 lub wyjątkowo w czwartek po wykładzie)

W dniu 01.02.2024 (czwartek)  godz. 10.00  MSA  – wykład pt. „Z kart historii światowych wynalazków: Wilhelm Conrad Rontgen i promienie X” – prelegent p. Prof. Zofia Zwolska

Informujemy, że  ZAJĘCIA PLASTYCZNE  w dniu 30.01.2024 (wtorek)  nie odbędą się. Przepraszamy

 

Zarząd