Zarząd S”RTW” z przykrością informuje, że w dn.11 X 2021 r zmarła nasza Koleżanka Barbara Chorąży (76 lat). Basia była wieloletnią i aktywna słuchaczka MUTW. Swoje umiejętności księgowej wielokrotnie wykorzystywała na rzecz naszej społeczności. Ciekawa życia, aktywna uczestniczka naszych programów, koleżeńska i uczynna. Najbliższym członkom Rodziny przekazujemy wyrazy żalu i współczucia.  

Społeczność Mińskiego UTW 

Pogrzeb odbędzie się 18 października (poniedziałek) 2021 r. O godz. 10.30 pożegnanie w Domu Pogrzebowym Exitus, msza święta o godz. 11.30 w kościele NNMP.

Inauguracja Roku Akademickiego 2021-2022

Zarząd Stowarzyszenia” RTW” serdecznie zaprasza na inaugurację roku akademickiego 2021/22. Mińskiego UTW.
Spotkanie odbędzie się w Miejskiej Szkole Artystycznej w sali koncertowej 7 października 2021 o godz.10.00 Wykład inauguracyjny na temat  600-lecia Mińska Mazowieckiego wygłosi p. Eliza Bujalska – wice Burmistrz.
Nowych słuchaczy informujemy, że wejście do sali od strony bramy ( tak jak do kina). Przypominamy o obowiązku zakładania maseczek.  

 

WZC (sprawozdawczo – wyborcze)

Przypominamy słuchaczom MUTW, że 23 września br. (czwartek) w MSA o godz. 8.30 (I termin) i 8.50 (II termin) odbędzie się Walne Zebranie Członków (sprawozdawczo – wyborcze).

Obecność na Walnym Zebraniu Członków będziemy dokumentować podpisem na liście obecności (wymagane w dokumentacji zmian do KRS). Prosimy o DDM (dezynfekcja, dystans , maseczka)

PAMIĘTAJMY – WARTO SIĘ SZCZEPIĆ

OPŁATY STATUTOWE

W związku z koniecznością uaktualnienia listy słuchaczy MUTW na zbliżające się Walne Zebranie Sprawozdawczo -Wyborcze Członków S „RTW” – przypominamy o niżej przedstawionych opłatach:

SKŁADKA CZŁONKOWSKA (SC) roczna – 30 zł (opłata na cały rok 2021/2022)

PAKIET PODSTAWOWY (PP) – 30 zł – opłata za I semestr 2021/2022tylko dla słuchaczy, którzy wnieśli opłatę za II semestr 2020/2021 w obniżonej wysokości, tj. 50 zł

PAKIET PODSTAWOWY (PP) – 50 zł – opłata za I semestr 2021/2022 dla słuchaczy, którzy nie wnieśli opłaty w wysokości 50 zł w II semestrze 2020/2021

PAKIET PODSTAWOWY (PP) – 60 zł – opłata za I semestr 2020/2021 dla słuchaczy nowo przyjętych

WSZYSTKICH WPŁAT NALEŻY DOKONAĆ W OSTATECZNYM TERMINIE DO DNIA 15 WRZEŚNIA 2021 r., NOWO PRZYJĘCI – DO DNIA 30 WRZESNIA 2021 r.

Spotkanie z osobami, które chcą wstąpić do S „RTW” odbędzie się dnia 16 września 2021 r. w Zielonym Domku w godz. 11.00 – 13.00. Zapraszamy osoby, które wcześniej zapisały się na listę rezerwową i są chętne uczestniczyć w zajęciach MUTW (złożenie deklaracji).

Przypominamy słuchaczom MUTW, że 23 września br. (czwartek) w MSA o godz. 8.30 (I termin) i 8.50 (II termin) odbędzie się Walne Zebranie Członków (sprawozdawczo – wyborcze).

Obecność na Walnym Zebraniu Członków będziemy dokumentować na karteczkach z wypisanym nazwiskiem i podpisem, a następnie oddanych przy wejściu do Sali.

PAMIĘTAJMY o MASECZKACH, DEZYNFEKCJI i DYSTANSIE oraz o SZCZEPIENIACH

Z a p r a s z a my

Zarząd

NepalBuzz Options

KOSZTY GMNASTYK

Informujemy o wysokości opłat za poszczególne gimnastyki w I semestrze 2021/22:

PONIEDZIAŁKI – PIŁKI – 3 grupy po 15 osób (godz. 8.30 – 9.30, 9.30 – 10.30, 10.30 – 11.30) – koszt 100 zł od osoby

WTORKI – PILATES – 3 grupy po 15 osób (godz. 8.30 – 9.30, 9.30 – 10.30, 10.30 – 11.30) – koszt 100 zł od osoby

ŚRODY – GIMNASTYKA ROZCIĄGAJĄCA – 4 grupy po 15 osób (godz. 8.30 – 9.30, 9.30 – 10.30, 10.30 – 11.30, 11.30 – 12.30) – koszt 60 zł od osoby

PIĄTKI – JOGA – 3 grupy po 10 osób (godz. ok. 8.30 – 9.30, 9,30 – 10,30, 10.30 – 11.30) – koszt 170 zł

GIMNASTYKI ZDALNE:

środa – rozciągająca – 20 osób – koszt 45 zł

piątek – joga – 15 osób – 115 zł.

W przypadku gimnastyki zdalnej istnieje możliwość korzystania z niej 6 dni w tygodniu.

WAŻNE: Informujemy, że pierwsze godziny zajęć jogi są dla osób zaawansowanych – przynajmniej dwuletni udział w zajęciach danego rodzaju

Zajęcia Plastyczne

Serdecznie zapraszamy na zajęcia plastyczne w nowym roku akademickim. Poprowadzi je pani Małgosia Zawolska. Zajęcia odbywać się będą w Zielonym Domku, we wtorki w godz. 10.30-12.30, uczestnicy ponoszą koszty materiałów.

Na warsztatach pracować będziemy w oparciu o technikę mix mediową. Jest to połączenie różnych metod artystycznego wyrazu (malarstwo, scrapbooking, kolaż) i mediów plastycznych (farby, tusze, pasty strukturalne, masy plastyczne i woski). Do prac wykorzystuje się wiele drobnych elementów tzw. scrapków (przydasi), mogą to być: koraliki, łańcuszki, papierowe kwiaty, koronki i zdjęcia. Dzieła mixmediowe sporządza się na grubym papierze, tekturze, drewnie i podobraziach. Eksperymentowanie z różnorodnymi materiałami jest wspaniałą zabawą, daje poczucie artystycznej swobody i doświadczenia różnych wyrazów ekspresji. Proces tworzenia jest fantastyczną przygodą z kolorem, fakturą i radością kreowania.