AS-ZS – Urząd Wojewódzki

Z dniem 31.12.2020 r. zakończyliśmy realizację zadań z projektu AKTYWNY SENIOR ? ZDROWY SENIOR.

Z powodu obostrzeń  pandemicznych nie wszystkie zadania mogły być zrealizowane, czego skutkiem było dwukrotne aneksowanie oferty: 13.07.2020 i 27.11.2020.

W dniu 13.01.2020 w systemie Witkac  złożyliśmy  sprawozdanie z realizacji zadania publicznego. Na podstawie zawartej Umowy nr 15/MCPS/06/2020/B/PSN w dniu 26.06.2020  zobowiązani byliśmy do złożenia sprawozdania również w wersji papierowej, które to zostało wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym  wraz z potwierdzeniem złożenia sprawozdania elektronicznie, wygenerowanym przez system Witkac.     

  Sprawozdanie zostało przyjęte  (pismo MCPS z dnia 26.02.2021 r. + wygenerowana informacja z systemu Witkac.pl) 

Informujemy słuchaczy Mińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku prowadzonego przez Stowarzyszenie „RTW” o podpisaniu Umowy nr 18/92/19 o realizację zadania publicznego pod tytułem AKTYWNY SENIOR – ZDROWY SENIOR zawartej e dniu 01.07.2019 r. w Warszawie pomiędzy Województwem Mazowieckim z siedzibą w Warszawie ul. Jagiellońska 26, REGON 015528910, NIP 1132453940, zwanym dalej „Zleceniodawcą”, w imieniu którego, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na podstawie uchwały nr 671/46/19 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20 maja 2019 r. działa Elżbieta Bogucka – Zastępca Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej ds. Społecznych, a Stowarzyszeniem „Radość Trzeciego Wieku”  w Mińsku Mazowieckim,  ul. Warszawska 173 wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000333146, zwanym dalej „Zleceniobiorcą” reprezentowanym przez: Jadwigę Maciejewską – Prezesa Zarządu i Mariannę Zambrzycką – Wiceprezesa Zarządu.

Zadanie publiczne AKTYWNY SENIOR – ZDROWY SENIOR będzie realizowane w okresie od 03.06.2019 r. do 31.12.2019 r. poprzez niżej wymienione działania:

  1. Upowszechnianie wiedzy z różnych dziedzin wśród seniorów: organizacja 5 wykładów otwartych dla słuchaczy MUTW i osób starszych z innych organizacji senioralnych z miasta oraz młodzieży licealnej.
  2. Promocję zdrowego stylu życia: organizacja warsztatów świadomości ciała: gimnastyka rozciągająca, Hatha Joga oraz warsztatów zdrowego żywienia – wspólnie z młodzieżą z Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Mińsku Mazowieckim.
  3. Zgłębianie wiedzy o regionie: wyjazd do wioski kulinarnej w Podcierniu (produkt certyfikowany „Sójka Mazowiecka”), 2 wyjazdy autokarem do Puszczy Kampinoskiej, wycieczka po Mazowszu (Otrębusy – koncert Zespołu „Mazowsze” i zwiedzanie Muzeum w Stawisku), wyjazd i zwiedzanie Izby Pamięci Konstantego Laszczki w Dobrem.
  4. Integrację międzypokoleniową i społeczną seniorów: autokarowy wyjazd seniorów z przedszkolakami do Gospodarstwa Produkcyjnego w Rososzy (produkcja koziego sera), wyjazd seniorów z międzynarodowymi wolontariuszami Fundacji EBU do Rezerwatu „Rudka Sanatoryjna” w Rudce.
  5. Aktywne spędzanie wolnego czasu: uczestnictwo w Biegu Po Nowe Życie (propagowanie transplantologii w Polsce) – wyjazd do Warszawy, 2 wyjazdy autokarowe na spektakle teatralne, 4-ro dniowa wycieczka w Góry Świętokrzyskie (zwiedzanie muzeów, pałaców, innych obiektów turystycznych).

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.


UMOWA  NR  29/142/18

o realizację zadania publicznego pod tytułem:
„Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających samodzielność i aktywność osób starszych”
zawarta w dnniu 26 czerwca 2018 r. w Warszawie
pomiędzy Województwem Mazowieckim z siedzibą w Warszawie ul. Jagielońska 26
Regon  01 5528910, NIP  1132453940, zwanym dalej „Zleceniodawcą”, reprezentowanym przez
Zarząd Województwa Mazowieckiego,
w imieniu któreego, na podstawie upoważnienia udzielonego na podstawie uchwały Nr 739/340/18
Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 15 maja 2018 r. działa:
Artur Pozorekpełniący obowiązki Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej  a
Stowarzyszeniem „Radość Trzeciego Wieku” z siedzibą w Mińsku Mazowieckim ul. Warszawska 173
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000333146, zwanym dalej „Zleceniobiorcą” reprezentowanym przez
Jadwigę Maciejewską  –  Prezesa Zarządu

Zofię Grzelak   –  Sekretarza Zarządu

ZADANIE AKTYWNY SENIOR  – ZDROWY SENIOR
będzie realizowane poprzez działania:
1,Opracowanie harmonogramu działań, działania promocyjne i informacyjne, ustalenie terminów poszczególnych działań,
podpisanie stosownych umów i porozumień, zakupu  materiałów
2,Upowszechnianie wiedzy z różnych dziedzin życia wśród seniorów /4 wykłady otwarte/
3.Promocja zdrowego stylu życia:
– wykłady i warsztaty z zakresu profilaktyki zmian w obrębie stóp,
-wykłady i warsztaty zdrowego żywienia
4.Zgłębianie wiedzy o Regionie:
prelekcja i warsztaty z produkcji koziego sera w Rososzy
-wizyta w wiosce kulinarnej i warsztaty z produkcji :Sójki Mazowieckiej” w Podcierniu
_wizyta w gospodarstwie agroturystycznym w Julianówce – pieczenie ziemniaka,
-wycieczka po Mazowszu ?zwiedzanie Muzeum w Stawiskach i Matecznika PZPiT :Mazowsze” w Otrębusach/
5.Integracja między pokoleniowa i społeczna seniorów:
-wyjazd w Dolinę Bobrów w Dłużewie
-organizacja III Mińskiego Dnia Seniora
6.Rozwijanie zainteresowań seniorów:
-warsztaty literackie
7. Aktywne spędzanie wolnego czasu:
-udział w biegu po nowe żucie
-poznawanie kraju /organizacja i udział w wycieczce w Kotlinę Jeleniogórską/.