Opłaty

Uwaga:
Wszystkie opłaty prosimy wnosić na podane niżej konto S”RTW” w BS.
Na drukach w miejscu „tytułem” należy wpisać symbol  i kwotę

 symbol kwota okres
składka organizacyjna OG 30 zł składka roczna 24/25- opłata do 31.08.2024 r. 
pakiet podstawowy PP

70 zł   – I semestr 24/25 – opłata do 31.08.2024                                          

70 zł   –  II semestr 24/25  – opłata do 31.01.2025 

Nr konta: 10 9226 0005 0010 3349 2000 0010