Opłaty

Uwaga:
Wszystkie opłaty prosimy wnosić na podane niżej konto S”RTW” w BS.
Na drukach w miejscu „tytułem” należy wpisać symbol  i kwotę

 symbol kwota okres
składka organizacyjna OG 30 zł składka roczna 23/24 – opłata do 31.08.2023 r. 
pakiet podstawowy PP 70 zł każdy semestr

  I semestr 23/24 – opłata do 31.08.2023 r

  II semestr 22/23 – opłata do 31.01.2024 

Nr konta: 10 9226 0005 0010 3349 2000 0010