O nas

Stowarzyszenie „Radość Trzeciego Wieku” w Mińsku Mazowieckim powstało wiosną 2009 roku. Osobowość prawną uzyskało z dniem rejestracji w KRS w dniu 11 lipca 2009 roku.

Podstawowym zadaniem statutowym jest organizacja działalności Mińskiego UTW oraz praca na rzecz seniorów z miasta i powiatu mińskiego.

Uniwersytet powołany został do życia w lutym 2007 roku z inicjatywy ówczesnego Burmistrza Miasta Pana Zbigniewa Grzesiaka i funkcjonował w ramach Miejskiego Domu Kultury. Ciężar organizacji przyjęły na siebie: pani Marianna Górska – znana działaczka oświatowa oraz pani Elżbieta Kalińska – ówczesna dyrektorka MDK.

Z uwagi na zaistniałe wówczas okoliczności powołano Stowarzyszenie „RTW”, co pozwoliło usamodzielnić się w zakresie organizacyjnym i finansowym. Działalność prowadzona jest o pracę wolontariuszy.

Na corocznym Walnym Zebraniu Członków dokonuje się analizy przyjętych zadań, ustala kierunki dalszego działania oraz przedstawiane jest sprawozdanie finansowe.

O popularności MUTW świadczy stale rosnąca liczba słuchaczy: od 90 osób w roku 2007 do 250 w roku 2017.

Patronat honorowy nad MUTW przyjęli Burmistrz Miasta i Starosta Powiatowy.

Dzięki życzliwości władz miasta, powiatu oraz placówek kulturalno – oświatowych w mieście, możliwe jest prowadzenie różnorodnych zajęć dla tak licznej grupy słuchaczy. Prowadzimy również działania prospołeczne: PUDEŁKO ŻYCIA, organizacja Dnia Seniora, alejka RTW i wykłady otwarte.