Członkostwa Stowarzyszenia

Potwierdzenie przyjęcia do Ogólnopolskiego Porozumienia UTW

Potwierdzenie przyjęcia do Ogólnopolskiego Porozumienia UTW

Z przyjemnością informujemy Państwa, że Stowarzyszenie nasze zostało przyjęte do Ogólnopolskiego Porozumienia UTW z siedzibą w Warszawie. Porozumienie jest największą organizacją przedstawicielską UTW w Polsce. Skupia ok. 30 000 słuchaczy z 136 uniwersytetów/ w tym 4 UTW z Litwy i 1 z Austrii/.

W ostatnim czasie Porozumienie przekształciło się w Fundację OPUTW. Uzyskanie osobowości prawnej pozwala na przystępowanie do konkursów grantowych, pozyskiwanie sponsorów. Prezesem jest Pani Krystyna Lewkowicz www.fundacjaoptuw.pl W dn. 19 listopada 2015r. Zarząd Stowarzyszenia? Radość Trzeciego Wieku? złożył deklarację przystąpienia do Ogólnopolskiego Porozumienia.

W d. 26 listopada br. otrzymaliśmy oficjalne potwierdzenie przyjęcia . Mamy nadzieję, że udział w zadaniach realizowanych w ramach Porozumienia wzbogaci nasze formy działania, pozwoli zaprzyjaźnić się z innymi UTW, poznać ciekawych ludzi, uczestniczyć w ciekawych inicjatywach. Zarząd Stowarzyszenia ?RTW? w Mińsku Mazowieckim