Zarząd Stowarzyszenia „RTW” z przykrością informuje, że zmarła nasza Koleżanka 

      Jadwiga Kornet   /74 lata/


Uroczystości żałobne odbędą się w kościele św. Antoniego w dniu 15 maja br. o godz. 10,00.
Jadzia Kornet – przez całe życie zawodowe -była nauczycielką matematyki w Szkole Podstawowej w Niedziałce.
Dała się poznać jako osoba bardzo aktywna, oddana dzieciom, instruktor ZHP, organizatorka obozów harcerskich, chętnie podejmowała inne prace na rzecz młodzieży.
Po przejściu na emeryturę zaangażowała się w pracę  społeczną na rzecz Związku Nauczycielstwa Polskiego. Od początku powstania Mińskiego UTW była jego aktywną słuchaczką. Na pewno pozostanie w naszej pamięci.

Rodzinie , bliskim oraz przyjaciołom składamy wyrazy żalu i współczucia po odejściu bliskiej nam osoby.

Przesyłam Państwu prośbę studentki -z naszego regionu- o wypełnienie i odesłanie ankiety. Będę wdzięczna za upowszechnienie jej wśród naszych koleżanek korzystających z poczty elektronicznej. Pozdrawiam Jagoda M.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGxLjcnCagBSUJsGQjqb3sIqpQ8BIIDM1cuml1VtmYL-0tZQ/viewform

Ankieta jest w pełni anonimowa, a wyniki posłużą mi do stworzenia modelu ekonometrycznego badającego wpływ czynników takich jak np. wiek, czy miejsce zamieszkania na podejmowanie aktywności na UTW. 

Z góry dziękuję za pomoc. 

Z wyrazami szacunku 

Marta Krokowska 

ZMIANY w TEMATYCE WYKŁADÓW

29 kwietnia- z przyczyn techniczno -prawnych nie mogliśmy transmitować wykładu  p. Igora Pogorzelskiego pt: Zacznij od Bacha- Zbigniew Wodecki życie i twórczość. Jeśli to będzie możliwe wykład udostępnimy w innym terminie.


6 maja /termin WZCz/ wykład p. Kamili Wieczorek pt: Czeski film- subiektywnie o zabawnych miejscach, obiektach turystycznych w Czechach.


13 maja wykład p. Leszka Celeja  t: Rok 2021 Rok Polskiej Tradycji Konstytucyjnej /230 lat Konstytucji 3-go Maja/


20 maja temat w uzgodnieniu


27 maja  – zakończenie roku w formie dla nas dostępnej o czym będziemy Państwa informować.


               Prezes Zarządu -Jadwiga Maciejewska 

WZC w innym terminie

Zarząd Stowarzyszenia „RTW” w Mińsku Mazowieckim na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia br. postanowił przełożyć Walne Zebranie Członków z dnia 6 maja br. na  16 lub 25 września 2021 r.

Powodem przesunięcia zebrania jest sytuacja pandemiczna, która utrudnia kontakty międzyludzkie, nie daje nadziei na możliwość spotkania się większej grupy naszych członków, jaka jest warunkiem przeprowadzenia zebrania.

Jednocześnie informuję, że dopełniliśmy obowiązku przygotowania: 
– Programu Edukacyjnego na rok 2021/22,
– skonsultowaliśmy z członkami Rady Programowej uzyskując pozytywną opinię dot. Programu 
– przygotowaliśmy sprawozdanie finansowe za rok 2020


Zakładamy możliwość spotkania się we wrześniu br. wg wymogów pandemicznych.
Bardzo liczymy na Państwa wsparcie i zrozumienie.

Prezes Zarządu – Jadwiga Maciejewska

Szanowne Koleżanki i Koledzy!
Wszyscy pewnie mamy już dość siedzenia w domu, bez możliwości spotkania się. Mamy nadzieję, że już w maju będziemy mogli się spotkać i od roku cieszyć się sobą.
Zarząd S’RTW” przygotował już program działań na rok 2021/22, czekamy na opinie członków Rady Programowej oraz Walne Zebranie Członków.
W najbliższym czasie, już w maju, chcemy uczestniczyć w projekcie prowadzonym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w zakresie poprawy kompetencji cyfrowych organizowanych przez Latarników Polski Cyfrowej/ zajęcia są bezpłatne/.
Zajęcia zaplanowano na maj i czerwiec br, w piątki; prowadzone będą dwie grupy 10 os:
1- dla początkujących godz. 9.00- 12.15 2- dla zaawansowanych godz. 12.30- 15.45
Zajęcia odbywać się będą w MBP, Sala Regionaliów I p. sprzęt własny / smartfony, laptopy/
Koordynatorem ze strony Zarządu S”RTW” jest p. Mirosława Kulma tel. 691 357 170
Koleżanka przyjmie zgłoszenia i udzieli informacji organizacyjnych.
Zapraszam do wznowienia aktywności- Jadwiga Maciejewska – prezes Zarządu.