WPŁATY NA WYCIECZKĘ DO LUBLINA

Osoby, które zapisały się na wycieczkę do Lublina (18 -19.09.2024), proszone są o dokonanie wpłaty w kwocie 450.-  zł  na konto Stowarzyszenia w ostatecznym terminie do dnia 30 sierpnia 2024 r.  

Przybliżony Program wycieczki – pierwszy dzień:

 • wyjazd z Mińska Maz. ok. 7.30 -8.00
 • przyjazd do Lublina ok. 10.00
 • zwiedzanie 2 godz. 10.00 – 12.00 : Starówka, zamek, katedra w Lublinie – z przewodnikiem
 • 12.00 – 13.30 przerwa
 • 13.30 – 14.30 zwiedzanie zamku
 • po godz. ok. 14.30 – 15.00 zakwaterowanie w hotelu „PIANO”
 • obiadokolacja (dokładna godz. w ustalaniu)
 •  
 • drugi dzień:
 •  
 • ok. 8.00 – 8.30  śniadanie
 • ok. 9.00 – 9.30 wymeldowanie i wyjazd
 • ok. 10.00 – 12.00 – zwiedzanie Skansenu  w Lublinie
 • przejazd do Kozłówki
 • w godz. 13.00 – 14.30 zwiedzanie Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
 • po zwiedzaniu powrót do Mińska i obiad w drodze powrotnej

Podajemy Państwu  ogólny zarys wycieczki. Po ewentualnym uszczegółowieniu podamy informację dodatkową.

Zespół Turystyczny

OGŁOSZENIA WAKACYJNE

DYŻUR  CZŁONKÓW  ZARZĄDU  W  ZIELONYM  DOMKU  –  14.08.2024 r. (środa) w godz. 11.00  – 13.00

Osoby wyjeżdżające do Rowów –  jeżeli życzą sobie fakturę indywidualną –  proszone są o zgłoszenie tego faktu niezwłocznie do koord. kol. Hani Gryz 

Wpłaty na Krynicę: każdy uczestnik 1000.- zł w terminie do 19 lipca br.

Pozostałą część w terminie do 14 sierpnia 2024 – po przydziale pokoi, o czym poinformuję indywidualnie do 31 lipca 2024 – koord. Z. Grzelak tel. 660-307-751

Osoby wyjeżdżające do KRYNICY MORSKIEJ proszone są o:

 • zgłaszanie informacji o  fakturach indywidualnych  – telefonicznie do koord. Z. Grzelak  nr tel. 660-307-75
 • podpisanie listy na ubezpieczenie wyjazdu – osobiście w Zielonym Domku w dniu 14.08.2024 (środa) w godz. 11.00 – 13.00. W przypadku nieobecności proszę o kontakt telefoniczny w celu umówienia się w innym terminie. 

 Koszt aktywności fizycznych (przy pełnych grupach) – w ustalaniu i zostanie podany do wiadomości na początku sierpnia, po czym będziemy przyjmować zapisy chętnych na zajęcia w nowym roku.                                 Przewidywany termin zapisów – 17.09.2024 r.  i   24.09.2024 r. 

Wszystkie aktywności  zakontraktowane są w  godzinach i dniach jak dotychczas :

Poniedziałek – PIŁKI  – 3 grupy po 10 osób – Fit & Joy

Wtorek – PILATES – 3 grupy po 10 osób – Fit & Joy

Wtorek – BASEN – 1 grupa 20 osób – MOSiR

Środa  – ROZCIĄGAJĄCA – 5 grup po 20 osób – MDK  

Piątek – JOGA – 3 grupy po 10 osób

PRZYPOMNIENIE:

w zakładce „Opłaty” znajduje się informacja o wysokości i terminach obowiązkowych  opłat statutowych na 2024/2025 r.

 

Zarząd

 

 

ZAWIADOMIENIE o WZC

Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

O   WALNYM   ZEBRANIU  SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZYM  CZŁONKÓW

STOWARZYSZENIA  „RADOŚĆ  TRZECIEGO  WIEKU”  W  MIŃSKU MAZOWIECKIM

Zarząd S „RTW”,  zgodnie z art. 30 Statutu,  zwołuje Sprawozdawczo – wyborcze   Walne  Zebranie Członków   na   dzień  23   maja  2024 roku  o  godz. 10.00  w pierwszym terminie i   10.15  w drugim terminie  w Miejskiej  Szkole  Artystycznej w Mińsku Mazowieckim.

Sprawozdanie  finansowe  za  rok  2023  do   wglądu  podczas  dyżurów  członków    Zarządu  w Zielonym Domku w dniach 08.05.2024, 15.05.2024  i 22.05.2024  (środy)  w godz. 11.00 – 13.00

 Prezes Zarządu

  Zofia Grzelak

Koncert charytatywny „I Ty możesz pomóc”

14 kwietnia w Mistowie odbył się Koncert Charytatywny pod znamiennym hasłem „I Ty możesz pomóc”…

Nasz  zespół taneczny „Jak nie My to Kto” zawsze chętnie bierze udział w tak szlachetnych i pożytecznych imprezach , reprezentując nasze S”RTW”.

Dziękujemy Pani Honoracie Grudzień i Organizatorom za zaproszenie!

Dla nas było to niezwykłe przeżycie ,bo występowaliśmy razem z dziecięcymi i młodzieżowymi zespołami z Jakubowa i Siennicy!

Widzowie dopisali i nie szczędzili wszystkim występującym braw i pochwał !👍

Obiecaliśmy, że za rok też będziemy wspierać tę szczytną imprezę ❤️

Tekst opracowała Teresa Marciniak 

WARSZTATY PAMIĘCI

W dniu 24.04.2024  (środa)  o godz. 13.00 w ZIELONYM DOMKU odbędą się zajęcia z cyklu: Warsztaty pamięci.        Jest to pierwsze pilotażowe spotkanie. W przypadku dużego  zainteresowania będziemy je kontynuować w przyszłości.

Zajęcia poprowadzi psycholog p. Hanna Michalska. Czas trwania warsztatów ok. 2 godzin.

———————————————————————

W najbliższy czwartek, tj. 25.04.2024 odbędzie się wykład otwarty pt. „Kryzys klimatyczny – kryzys planetarny”.

Prelegentem będzie prof. dr hab. Szymon Malinowski – polski fizyk atmosfery, profesor nauk o Ziemi.

Z a p r a s z a m y


Program wycieczki do Wrocławia w zakładce „Tablica ogłoszeń”

Zarząd

Koncert z okazji Dnia  Kobiet i Mężczyzn

W dniu 07.03.24r w gościnnej Sali koncertowej MSA odbył się koncert z okazji Dnia Kobiet i Mężczyzn.

Scenariusz już tradycyjnie napisała Ala Rycielska i poprowadziła go z Zofią  Grzelak.

 Aranżacje piosenek opracował Jerzy Zawadka.

Wystąpiła grupa wokalno -instrumentalna trochę w innej odsłonie w składzie :

 akompaniament : Jerzy Zawadka ,  Jan Jurek  , Jan Paprocki

śpiew : Ewa Gańko , Mieczysław Kosiński , Anna Królak, Sabina Nejman , Jan Paprocki, Józek Szymalak , Ewa Wróblewska , Agnieszka Zawadka.

Gościnnie wystąpili : Marylka Padzik   i  Jerzy Sztorc

Podczas tego spotkania zastanawialiśmy się czego życzylibyśmy sobie nawzajem  no i okazało się że trochę szczęścia w miłości , odrobinę mężczyzny  na co dzień. W rozważaniach pojawiły się słowa , że mężczyzna nie musi młody , nie ma się podobać nikomu,  bo mężczyzna potrzebny jest w domu. Nie musi być mądry , intelekt to nie wszystko , wystarczy że ma stanowisko. Nasze marzenia to mężczyzna zakupowy , mężczyzna skowroneczek ,  mężczyzna sekstorpeda , czy mężczyzna eksportowy. Podczas interpretacji piosenek o kobietach i mężczyznach a było ich 16 ,  doszliśmy w rezultacie do jednomyślnego wniosku:

 „ Kobieto , kobieto , choć tyle masz wad , bez Ciebie cóż wart , cóż wart byłby świat „

 „Mężczyzno , mężczyzno , choć tyle masz wad , bez Ciebie cóż wart , cóż wart był ,by świat”

                                                Za wiele miłych słów i gratulacji  bardzo dziękujemy.

                                                  Całość koordynowała  Ewa Gańko

 

OGŁOSZENIA z dnia 21.03.2024 r.

Składam serdeczne podziękowania koleżankom: Ilonie Bogusz, Barbarze Chlebickiej, Irenie Świętochowskiej, Hannie Gomulskiej – Hernik, Ewie Barańskiej, Jadwidze Sak – Budzisz, Grażynie Suda, Zofii Nowakowskiej, Mirosławie Kulma i koledze Adamowi Świętochowskiemu z Grupy Plastycznej za wykonanie w ramach wolontariatu kart okolicznościowych na Boże Narodzenie i Wielkanoc.

Wraz z życzeniami przekazujemy je do władz samorządowych, placówek kulturalno – oświatowych oraz innych instytucji z miasta, z którymi MUTW współpracuje.

Osobą koordynującą zajęcia plastyczne jest. kol. Mirka Kulma

Dziękuję również panom: Benkowi Smoleńskiemu i Karolowi Kowalczyk za zgłoszenie się do pracy przy przegotowaniu drewna na opał do naszego kominka w Zielonym Domku.

 •  Pozostałą należność za wycieczkę do Wrocławia (600 zł)  – proszę uregulować do dnia 29.03.2024 r.  – najlepiej na konto lub w ZD.
 • KOLEJNE  TERMINY i WYSOKOŚCI  WPŁAT na wypoczynek letni:
 •                     –  BUSKO  II rata  –  600.- zł   –  do 22.03.2024  w ZD lub na konto
 •                                       III rata  –  800.- zł   –  do 26.04.2024 w ZD lub na konto
 •                                       IV rata  –  660.- zł (standard) ,
 •                                                       795.- zł  LUX wg uznania, najpóźniej  do 17.05.2024 r.
 • Nowe wyższe koszty wynikają z tego, że udało się wynegocjować dodatkowy dzień zabiegów jeszcze po starych cenach. Szczegóły u koord. wyjazdu kol. Ewy Gańko
 •                     –   ROWY  II rata  – 1000.- zł  –  do 15.05.2024 w ZD lub na konto
 •                                        III rat   –  780.- zł   –  do 15.06.2024 w ZD lub na konto
 •                    –    KRYNICA  – kwoty i terminy podane zostaną na początku kwietnia.
 • Z uwagi konieczność przygotowania i zatwierdzenia na WZC programu merytorycznego działania S’RTW” w nowym roku 2024/2025, proszę zgłaszanie  propozycji  dziedzin z których chcieliby Państwo  słuchać  wykładów oraz innych  propozycji  działań w przyszłym roku akademickim. Jesteśmy otwarci również na propozycje zapraszania nowych wykładowców na spotkania ze słuchaczami. Znane osobistości mile widziane,  oczywiście jeśli pozwolą nam na to finanse.
 • Proszę o śledzenie naszej strony internetowej aktywnyseniormm.pl   
 • Zofia Grzelak

      32 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

      32 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przeszedł już do historii , a wiec pora na podsumowanie naszego w nim udziału.  Wzorem lat ubiegłych Rada Słuchaczy zorganizowała kilka imprez, na których zbieraliśmy pieniądze do otrzymanej ze sztabu WOŚP puszki.

     Zaczęliśmy zabawą ,, Andrzejkową,, gdzie do tańca charytatywnie przygrywał zespół ,,Aga Band,,  a zaproszone ,,cyganeczki,, tak rozbawiły gości swoimi wróżbami , że z zebranych datków uzbierała się kwota 743.00 zł.

     W grudniu i styczniu 4 razy przed czwartkowymi wykładami członkowie Zarządu i Rady Słuchaczy zbierali datki  do puszki                           i oklejali  darczyńców tradycyjnymi czerwonymi serduszkami .  Kiedy w niedzielę 28 stycznia puszka została komisyjnie otwarta w sztabie WOŚP w Miejskim Domu Kultury okazało się , że było w niej 2802.93zł

    26 stycznia w mińskim  MDK daliśmy charytatywny koncert, w którym poza członkami chóru  ,,Śpiewamy Razem’’  i zespołu tanecznego    ,, Jak nie my to kto’’ gościnnie udział wzięły tancerki                      z zespołu      ,,La flaka” i uczennica MSA.   Kwota zebrana w czasie koncertu to 458,36 zł.

     Wspólnie z Oddziałem Rejonowym w Mińsku Mazowieckim  Polskiego Związku Emerytów i Rencistów  zorganizowaliśmy w Ich  Klubie Seniora charytatywny wieczorek . Przy smacznie zastawionych stołach śpiewaliśmy  kolędy  wspólnie z zaproszonymi ,, Kolędnikami –  przebierańcami” i tańczyliśmy przy akompaniamencie kolegi Jana Jurka. Wspólnie też zebraliśmy kwotę 1837,00 zł.

      Serdecznie dziękuję wszystkim , którzy zaangażowali się w organizację powyższych imprez . Najserdeczniejsze podziękowania kierujemy w imieniu Zarządu Stowarzyszenia i Rady Słuchaczy do  wszystkich , którzy swoją cegiełką zasilili Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy . Niech nam grają do końca świata i jeden dzień dłużej a my z razem nimi.

Opracowała: Alicja Rycielska