Członkowie zwyczajni

Według stanu, na 1 października 2016r Stowarzyszenie „Radość Trzeciego Wieku” zrzeszało 220 członków zwyczajnych