Członkowie zwyczajni

Według stanu na dzień 02.03.2022 r. Stowarzyszenie „Radość Trzeciego Wieku” zrzesza 309 członków zwyczajnych

Według stanu 1 października 2016 r. Stowarzyszenie „Radość Trzeciego Wieku” zrzeszało 220 członków zwyczajnych.