ZALICZKA na OKUNINKĘ I KRYNICĘ

Informujemy, że

Informujemy, że przedpłat na wypoczynek wakacyjny należy dokonywać na konto Stowarzyszenia i tak: 

  • do OKUNINKI – 300,- zł – z dopiskiem: Okuninka
  • do KRYNICY 350,- zł – z dopiskiem: Krynica (tylko osoby z listy podstawowej – powiadomimy każdego telefonicznie po 20.01.2021) .
  • (do 10 marca br. jesteśmy zobligowani do wpłacenia zaliczki za rezerwację miejsc w „Perkozie”)

Obu wpłat należy dokonać do 26 l u t e g o b.r.