OPŁATA ZA PAKIET PODSTAWOWY

W związku z licznymi zapytaniami dot. konsekwencji nieopłacenia PP na II semestr 2020/21, informujemy:

  • opłata dotyczy całego semestru
  • po odwołaniu rygorów pandemicznych wrócimy do wykładów stacjonarnych
  • nie opłacenie pakietu podstawowego wiąże się z wykluczeniem ze wszystkich: gimnastyk, wycieczek, wypoczynku letniego, wyjazdów okolicznościowych, organizowanych przez Stowarzyszenie „RTW”

W przypadku wszelkich rezygnacji prosimy o składanie takiej informacji na piśmie w Zielonym Domku lub drogą email.

Zarząd Stowarzyszenia „RTW”