Budżet Obywatelski Mazowsza ? zagłosuj!

Weź udział w głosowaniu na najlepszy projekt zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza i miej realny wpływ na rozwój województwa. W tym roku wspólnie zadecydujemy na co wydać 25 mln złotych!

Budżet Obywatelski Mazowsza to wydzielona część budżetu Województwa Mazowieckiego, o której przeznaczeniu zdecydują w głosowaniu mieszkańcy Mazowsza. Biorąc udział w głosowaniu masz możliwość bezpośredniego decydowania o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu województwa. To Twój wkład w rozwój województwa!

Wśród zgłoszonych projektów są również zadania dotyczące Mińska Mazowieckiego (np.: nr 166 i 169). Zachęcamy do zapoznania się ze wszystkimi projektami na stronie bom.mazovia.pl i wzięcia udziału w głosowaniu.

Głosowanie na projekty do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza odbędzie się w dniach od 26 października do 16 listopada 2020 r. Udział w głosowaniu może wziąć każdy mieszkaniec Mazowsza.

Jak głosować?
? Oddanie głosu będzie możliwe po rejestracji w systemie informatycznym dostępnym z poziomu strony bom.mazovia.pl
? Każdy mieszkaniec Mazowsza będzie miał możliwość oddania głosu na dwa projekty ? jeden z puli ogólnowojewódzkiej i jeden z puli podregionalnej. Nie trzeba oddawać głosu na projekt z podregionu, w  którym się mieszka. Można oddać głos na projekt z dowolnego podregionu.
? Po wybraniu projektów głosujący zostanie poproszony o wpisanie imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania (wyłącznie nazwy miejscowości i nazwy powiatu) oraz numeru telefonu komórkowego.
? Numer telefonu posłuży także do weryfikacji poprawności oddania głosu. Na ten numer głosujący utrzyma kod weryfikacyjny, który powinien wprowadzić do systemu.
? Głos w imieniu osoby małoletniej oddaje jej przedstawiciel ustawowy.
? Maksymalna liczba rejestracji głosujących z podaniem tego samego numeru telefonu komórkowego wynosi 3.
? Osobom nie posiadającym telefonu komórkowego Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie zapewnia możliwość oddania głosu w punktach informacyjnych w siedzibie Urzędu i w delegaturach, z  zachowaniem ograniczeń wynikających ze stanu epidemii. Osoby, które zechcą skorzystać z tej możliwości, proszone są o wcześniejsze telefoniczne umówienie się.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu:
tel. +48 22 5979664, +48 22 4379474, e-mail: bom@mazovia.pl / urzad_marszalkowski@mazovia.pl

http://bom.mazovia.pl/