PRZEDŁUŻENIE PRZERWY W ZAJĘCIACH c.d.

Szanowne koleżanki i koledzy

W związku z utrzymującym się zagrożeniem pandemicznym COVID-19, Zarząd Stowarzyszenia „Radość Trzeciego Wieku”, zgodnie z zaleceniami rządowymi, przedłuża przerwę we wszystkich zajęciach słuchaczy MUTW do dnia 29.11.2020 r.

Jednocześnie informuję, że w kolejne czwartki na naszej stronie internetowej www.aktywnyseniormm.pl, Facebooku ok. godz. 10.15 będą dostępne wykłady zgodnie z harmonogramem zawartym w informatorze.

Ze względu na ograniczoną dostępność w mediach społecznościowych, wykłady mogą być skrócone.

Nieliczne przesunięcia tematów mogą być spowodowane m.in. niedyspozycją wykładowców.

W tych trudnych czasach serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w wykładach prezentowanych w tej formie.

Z pozdrowieniami Jadwiga Maciejewska – Prezes Zarządu S „RTW”