WZC – WŁASNE DŁUGOPISY

Wszystkie osoby, które zamierzają wziąć udział w spotkaniu na Walnym Zebraniu Członków w dniu 18.06.2020 proszone są o przyniesienie własnych długopisów.

Nie będzie list przy wejściu do MSA, jak zwykle bywało, a w celu uniknięcia zbędnego gromadzenia się, przy wejściu każdy otrzyma karteczkę z datą, na której prosimy wpisać swoje imię i nazwisko oraz podpisać się (swoim długopisem). Podpisaną karteczkę należy zwrócić w drugim końcu sali i zająć wolne miejsce. Nie siadamy na miejscach oznaczonych znakiem X.

Oczywiście każdy jest w maseczce i w rękawiczkach jednorazowych.

Zachowujemy wszelkie możliwe środki ostrożności.