WZC i zakończenie roku

Zarząd Stowarzyszenia „RTW” w Mińsku Mazowieckim zaprasza swoich członków na spotkanie w dniu 18 czerwca 2020 r. w MSA , 1-szy termin godz. 10.00, 2-gi termin godz. 10.15

Z powodu przerwy w zajęciach spowodowanych pandemią, chcemy w tym dniu przeprowadzić zebranie sprawozdawcze za 2019 rok z programem:

  • przyjęcie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia
  • zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 r.
  • przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej
  • przyjęcie programu działania na rok 2020/2021
  • przedstawienie spraw organizacyjnych w roku akademickim 2020/2021

Sprawozdanie finansowe jest do wglądu w kolejne środy (3, 10, 17 czerwca) w czasie dyżurów członków Zarządu w Zielonym Domku w godz. 11.00 – 13.00.

W czasie spotkania będziemy starali się zachować środki bezpieczeństwa wynikające z aktualnych obostrzeń dot. liczby osób przebywających w pomieszczeniu.

Prosimy więc o zgłoszenie swojego udziału telefonicznie: 508 315 912, elektronicznie: stowarzyszeniertwmm@o2.pl oraz zaopatrzenie się w maseczki.

Będzie to jedyne spotkanie kończące nasz rok akademicki 2019/2020.

Bardzo serdecznie proszę Państwa o zrozumienie sytuacji i udział w spotkaniu.

Jadwiga Maciejewska – Prezes Zarządu