DALSZE PRZEDŁUŻENIE

Szanowni Słuchacze Mińskiego UTW

W dniu 6 maja br. spotkał się Zarząd, z udziałem 2 przedstawicielek Rady Słuchaczy, celem omówienia ważnych spraw organizacyjnych.

POSTANOWIONO:

  • zawiesić zajęcia do 24 maja br., zgodnie z decyzją władz państwowych,
  • wznowić dyżury w Zielonym Domku w środy w godz. 11.00 – 13.00 z zachowaniem wszystkich zalecanych środków ostrożności,
  • opłaty wniesione na II semestr roku 2019/2020 przenieść na I semestr roku 2020/2021 dot.: za pakiet podstawowy (60 zł),za zajęcia warsztatowe (gimnastyki, joga). Na prośbę osoby zainteresowanej istnieje możliwość zwrotu wpłaconych kwot na podstawie pisemnego oświadczenia i rezygnacji z zajęć w roku akademickim 2020/2021
  • zweryfikować program działania edukacyjnego na rok 2020/2021. Nie zrealizowane w II semestrze tego roku zagadnienia przenieść na następny rok,
  • realizację niektórych projektów uzależniamy od sytuacji epidemicznej w kraju. Najbliższe zaplanowane wcześniej zadania to: – to wyjazd do Teatru Wielkiego na NABUCCO. W tej kwestii będziemy korespondować z Teatrem Wielkim i w zależności od jego sugestii skorzystamy z jego propozycji przełożenia na inny termin (w miarę dogodny dla nas) lub zwrot gotówki. Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo naszych słuchaczy będzie to uzależnione od zalecanych obostrzeń w tym zakresie. – wyjazd wypoczynkowy do Okuninki we wrześniu: kolejne należne wpłaty wstrzymujemy do końca m-ca maja br.
  • O wyjazdach lub ich odwołaniu będziemy informować poprzez nasze strony internetowe. Prosimy też o kontakt telefoniczny (508 315 912) lub bezpośrednio w czasie dyżurów w ZD.

Jeśli pod koniec maja będą otwarte szkoły, planujemy spotkanie ogólne, na którym m.in. wypełnimy statutowy obowiązek przeprowadzenia Walnego Zebrania celem zatwierdzenia programu na rok 2020/2021 oraz zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok 2019. Będzie możliwość wglądu do sprawozdania podczas środowych dyżurów w ZD.

Z satysfakcją informujemy, że Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej przyznało nam kwotę 40140,- zł na realizację złożonego wcześniej projektu w zakresie działań programowych MUTW . Życzymy sobie, by zaistniały warunki do pełnej realizacji tego projektu. O szczegółowych zadaniach wynikających z projektu poinformujemy po podpisaniu Umowy z MCPS.

Serdecznie Państwa pozdrawiam, życzę optymizmu i nadziei na rychłe spotkanie

Jadwiga Maciejewska – Prezes