ZAPISY I WPŁATY DO TEATRÓW

Przypominamy, że w środy w godz. 11.00 – 13.00 w ZIELONYM DOMKU przyjmowane są zapisy i wpłaty do teatrów:

Teatr Wielki – opera NABUCCO – w dniu 02.06.2020 godz. 19.00 – koszt 50,- zł – wyjazd godz. 17.00 (MDK i MSA) – zapisy kol. Hania Papis

Z A P R A S Z A M Y