Spotkanie z p. Ministrem WŁADYSŁAWEM KOSINIAKIEM – KAMYSZEM

03 września 2015r. minister Pracy i Polityki Społecznej p.Władysław Kosiniak- Kamysz zaprosił do swego ministerstwa liderów organizacji senioralnych, by zaprezentować Założenia polityki senioralnej do 2020 roku. Tym razem zaprezentowano działania mające na celu ułatwienie seniorom dostępu do szeroko rozumianej KULTURY. Wspólnie z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego p. Małgorzatą Omilanowską- zostało podpisane Porozumienie- na mocy którego seniorzy będą mogli korzystać z tańszych biletów do teatrów, łatwiej docierać do innych projektów artystycznych.

W dn. 03.września br. p. Burmistrz Miasta Mrozy p. DARIUSZ JASZCZUK zorganizował spotkanie z p. Ministrem WŁADYSŁAWEM KOSINIAKIEM –
KAMYSZEMi seniorami powiatu mińskiego dot. akcji WIGOR_ SENIOR. W spotkaniu uczestniczył również nasz poseł p. CZESŁAW MROCZEK Akcja ma za zadanie wypracowanie inicjatyw lokalnych, które będą służyć seniorom np: organizacja Dziennych Domów Pomocy, powoływanie Rad Seniorów przez samorządy lokalne. Inicjatywa ważna ponieważ realizuje zadania dot. Polityki Senioralnej w Polsce. Nasi słuchacze / 20 os./ mieli Okazję uczestniczyć w tym spotkaniu