WYJAZD DO MIENI

13.05.2023 – sobota – wyjazd do Mieni :

  1. I grupa – chętni do  marszu  z kijkami dłuższą trasą  – wyjazd godz. 10.30 spod MDK
  2. II grupa – chętni do marszu krótką trasą – wyjazd  godz. 11.10 spod MDK

 Przypominamy o zabraniu śpiewników