Niedziela Palmowa w miejscowości Łyse

Niedziela Palmowa jest ważnym świętem dla wiernych  Kościoła Katolickiego. Nie tylko rozpoczyna okres Wielkiego Tygodnia, ale również nawiązuje do symbolicznych wydarzeń z życia Jezusa Chrystusa. I właśnie w takim dniu 2.04.2023 r. słuchacze UTW wybrali się na obchody Niedzieli Palmowej do miejscowości Łyse na Kurpiach, gdzie wzięliśmy udział w barwnej procesji i mszy świętej sprawowanej przez biskupa łomżyńskiego. Podziwialiśmy przecudnie uwite palmy tamtego regionu. Uroczystościom towarzyszyły występy zespołów folklorystycznych i kiermasz wyrobów regionalnych. Dla każdego z nas było to niezapomniane przeżycie.

Opracowała Agnieszka Zawadka