Wycieczka do MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

W dniu 27.03.23r  – 50 osobowa grupa słuchaczy , udała się na wycieczkę do Warszawy , do Muzeum Powstania Warszawskiego, które  zostało otwarte 31.07.2004r , w przeddzień 60 rocznicy wybuchu powstania. Mieści się w dawnej Elektrowni Tramwajów Miejskich w Warszawie o powierzchni 3000m2 , liczy ponad 30 tys. Eksponatów. Motto Muzeum ”Chcieliśmy być wolni i wolność sobie zawdzięczać ”. Interaktywne elementy wystawy to :

 • Aparaty telefoniczne przez które można odsłuchać wspomnień powstańców ,
 • Fragmenty gzymsów i portali pochodzących ze zburzonego Zamku Królewskiego
 • Sala Małego Powstańca z kopią pomnika Małego powstańca
 • Fragmenty ekspozycji poświęcony terrorowi niemieckiemu w okupowanej stolicy
 • Wystawa Akcji „Burza”
 • Replika niemieckiego bunkra zdobytego przez powstańców
 • Powstańcze opaski , zegar wskazujący godzinę „W”
 • Drukarnia
 • Fragment ekspozycji poświęcony Krystynie Krahelskiej z kopią rzeźby Syreny
 • Fragmenty stałej ekspozycji broni
 • Fragmenty wystawy poświęcony aprowizacji w powstaniu
 • Protokoły PCK z ekshumacji zwłok ofiar rzezi Woli
 • Szpital powstańczy
 • Replika kanału na antresoli
 • Sala pod Liberatorem
 • Sala kinowa w której pokazywane są kroniki filmowe zrealizowane podczas powstania
 • Wejście i wyjście z murowanego kanału przełazowego
 • Kaplica ……….itp 

Zwiedziliśmy miejsce , które na długo zostanie w naszej pamięci i naszych sercach ,  szczególnie grupa , której przewodnikiem była  córka walczącego powstańca . Opowiadała o przeżyciach swojego ojca i jego współtowarzyszy, z taką pasją i zaangażowaniem że zapierało dech w piersiach.

Opracowanie i zdjęcia Ewa Gańko