PRZYPOMNIENIE O OPŁATACH STATUTOWYCH

Przypominam wszystkim słuchaczom MUTW o statutowym obowiązku wnoszenia opłat:

składki członkowskiej – 30 zł (opłata na cały rok akademicki 2022/2023) oraz

pakietu podstawowego w wys. 60 zł za I semestr 2022/2023.

Razem 90 zł.

Termin opłat upłynął 31 sierpnia 2022 r.

Ponadto, osoby, które zamierzają (w wyjątkowych przypadkach) skorzystać z urlopu podczas trwania roku akademickiego , zobowiązane są do złożenia podania na piśmie w ZD lub drogą elektroniczną – e-mailem.

Osoby przebywające na urlopie nie są zwolnione z opłaty składki członkowskiej.

Zarząd