PRZYPOMNIENIE O OPŁATACH STATUTOWYCH

Przypominam wszystkim słuchaczom MUTW o statutowym obowiązku wnoszenia opłat:

składki członkowskiej – 30 zł – (opłata obowiązkowa na cały rok akademicki 2022/2023) oraz

pakietu podstawowego w wys. 60 zł – (pakiet płatny semestralnie – dwa x w roku akademickim).

Osoby, które zamierzają (w wyjątkowych przypadkach) skorzystać z urlopu podczas trwania roku akademickiego , zobowiązane są do złożenia podania na piśmie w ZD lub drogą elektroniczną – e-mailem.

Osoby przebywające na urlopie nie są zwolnione z opłaty składki członkowskiej.

Zarząd