SENIORADA W MROZACH

 MAZOWIECKA SPORTOWA SENIORIADA 2022 MROZY  17 września  2022 r.

Pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika

Organizator    Mazowieckie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej

Współorganizator   Miasto i Gmina Mrozy

Miejsce: Stadion sportowy Mrozy, ul. Tartaczna 4

Termin: 17 września 2022  godz.10.00 ? 15.00 

Uczestnicy – mazowieccy seniorzy (55+)

Celem organizacji imprezy jest upowszechnianie sportu i rekreacji wśród seniorów; tworzenie warunków dla aktywności fizycznej seniorów; podniesienie sprawności fizycznej osób starszych, promocja zdrowego stylu życia, podniesienie jakości życia – aspekt integracji społecznej oraz rozszerzenie możliwości kontaktu z rówieśnikami.

Dyscypliny sportowe w 3 kategoriach wiekowych:

1. 55 – 65 lat,

2. 66 ? 70 lat,

3. powyżej 70 roku życia.

Strzelectwo (broń pneumatyczna)

Ergometry wioślarskie

Bieg na dystansie 40 m

Pchnięcie kulą: 2 kg kobiety, 4 kg mężczyźni

Skok w dal  z miejsca,

Łucznictwo,

Klasyfikacja indywidualna kobiet i mężczyzn

Nagrodzone zostaną pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii – medale i upominki

Turnieje w kategorii open kobiet i mężczyzn

Turniej tenisa stołowego ? hala sportowa ul. Licealna 7

Turniej tenisa ziemnego – Stadion sportowy Mrozy, ul. Tartaczna 4

Konkurencje  rekreacyjne dla każdego:

Łowienie ?rybek?

Wrzucanie frisbee do sieci

Slalom z popychajką /dawniej z fajerką/

Turniej rycerski

Speedminton

Tenis plażowy

Rzut piłeczką tenisową do celu.

Rzut podkową do słupka

Strzały do bramki

Slalom prowadzenie hokejem piłki tenisowej

Rzut woreczkiem do kosza

Rzut piłką lekarską

Dart

Rzucanka woreczkami

Strzelanie z broni ASG

Rzuty piłką do kosza

Slalom w alkogoglach

Kręgle plenerowe – skitels

Karling plenerowy

Gra planszowa Memory

Zajęcia z instruktorem – każdy może uczestniczyć:

Nordic Walking? Krzysztof Człapski ? Mistrz Polski Nordic Walking

Scena dla Seniora  – zabawy i konkursy  z wodzirejem – wspólne tańce,  pokazy i występy                    z zakresu sportu, rekreacji ruchowej, kultury i rozrywki prezentowane przez poszczególne kluby seniora, Uniwersytety Trzeciego  Wieku, Ośrodki Sportu i Rekreacji itp.

Zgłoszenia do pokazów i występów prosimy przekazać na karcie zgłoszenia                                 (w załączeniu) w wersji  elektronicznej do 2 września 2022 r. na adres e- mail: tkkfmazowieckie@o2.pl

?Miasteczko Zdrowego Seniora?, w którym planujemy ustawić punkty:

–  pomiaru ciśnienia tętniczego, poziomu cukru we krwi, cholesterolu, pojemności płuc,                    

  gęstości kości, tlenku węgla w płucach palacza,

– indywidualnej ocena zagrożenia chorobami układu krążenia,

– konsultacji dietetyka dot. prawidłowego odżywiana.

– badania tkanki tłuszczowej i mięśniowej,

– porady i konsultacje, diabetologa,

– pokazyinauka udzielania pierwszej pomocy,

– AVON bezpłatne makijaże oraz nowość zabiegi parafinowe na dłonie.

Każdy uczestnik przy wejściu na imprezę otrzyma pakiet startowy: plecak, koszulka, kubek, czapka, woda. Podczas imprezy wydawana będzie bezpłatnie  kiełbasa z grilla.

Organizator zapewnia opiekę medyczną

Uczestnicy imprezy są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Udział w imprezie bezpłatny.

Uczestnicy dojeżdżają na własny koszt.

Informacje: Mazowieckie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej  www.tkkf-mazowieckie.pl  

e-mail:tkkfmazowieckie@o2.pl tel.22 834 76 98 w godz:12.00-16.00, 602 742 519 w godz.10.00-16.00

Ze względów organizacyjnych prosimy  o podanie w terminie                                 do dnia 2 września 2022 r. na adres e- mail: tkkfmazowieckie@o2.pl  wstępnej liczby osób  z  Państwa placówki zainteresowanych udziałem w imprezie.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany programu imprezy.

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego

PATRONAT HONOROWY: Marszałek Województwa Mazowieckiego

Dodatkowe informacje i zgłoszenia chętnych przyjmuje kol. Ewa Gańko tel. 509 995 560