NABÓR NA BEZPŁATNE ZAJĘCIA SPORTOWE DLA SENIORÓW 60+

Trwa nabór na bezpłatne zajęcia sportowe organizowane w ramach zadania „Aktywizacja seniorów w mieście Mińsk Mazowiecki”, współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Są to:

  • gimnastyka w wodzie (2 grupy po 20 osób), łącznie po 10 godzin – na basenie MOSiR
  • taniec (2 grupy po 15 osób), łącznie po 10 godzin
  • Nordic Walking (30 osób), 13 spotkań po 1,5 godziny

Należy pobrać ze strony www.minsk-maz.pl (zakładka Komunikaty lub Miejska Rada Seniorów) lub w Urzędzie Miasta formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem i klauzulą RODO (łącznie 2 arkusze), wypełnić, podpisać i złożyć w pok. 4 w Urzędzie Miasta.

Można wybrać dowolny rodzaj zajęć.

Termin składania upływa 5 sierpnia 2022 r. o godz. 13.00

Szczegółowe informacje o zajęciach tel. 25 759 53 81

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Wkrótce nabór na kolejne zajęcia:

  • spotkania grupowe z rehabilitantem (2 grupy po 2 spotkania)
  • spotkanie z ratownikiem medycznym (2 grupy po 1 spotkaniu)
  • spotkania z dietetykiem (3 spotkania)
  • spotkania z psychologiem (7 spotkań grupowych + po 1 spotkaniu indyw.)
  • spotkania z instruktorem nowoczesnych technologii (2 grupy po 5 spotkań)

Zapraszamy do śledzenia informacji na stronie miasta Mińsk Mazowiecki oraz w gablotach miasta i jednostek miejskich.

Zofia Grzelak – Prezes zarządu S”RTW”