Zapraszamy mieszkańców i przedstawicieli organizacji pozarządowych na rozmowy
o zastosowaniu oprogramowania wDialogu w konsultacjach z mieszkańcami Mińska Mazowieckiego.
Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki, przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, wdraża oprogramowanie informatyczne wDialogu wspierające przygotowanie i organizację konsultacji z mieszkańcami. Uniwersytet Warszawski, który wspólnie z Politechniką Warszawską opracował platformę wDialogu, jest inicjatorem spotkania, podczas którego będzie można zapoznać się z oprogramowaniem oraz porozmawiać o pomocy dla mieszkańców w zakresie jego wykorzystania.
Spotkanie poprowadzi  dr hab. Anna Przybylska z Wydziału Socjologii, Uniwersytetu Warszawskiego.

Jeśli chcecie by konsultacje społeczne miały sens, przyjdźcie poznać oprogramowanie wDialogu!

Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna w Mińsku Mazowieckim, ul. Piłsudskiego 1a, Czytelnia