XV ? LECIE MIŃSKIEGO UNIWERSYTEWTU TRZECIEGO WIEKU

         Obchodzimy w tym roku bardzo ważną dla naszej społeczności rocznicę, którą skromnie / ze względu na pandemię /  zaakcentowaliśmy w czwartkowy poranek dn. 17 lutego tuż przed zaplanowanym wykładem.

         Otóż 15 lat temu w roku  2007 grupka zapaleńców  zapragnęła założyć w Mińsku Mazowieckim Uniwersytet Trzeciego Wieku. Wykazali się ogromną determinacją i marzenie to udało się zrealizować.     

  Pod patronatem ówczesnego burmistrza, pana Grzesiaka i Miejskiego Domu Kultury powstał wtedy nasz uniwersytet.  Stan ten trwał dwa lata , po czym zrodziła się potrzeba aby utworzyć stowarzyszenie i samodzielnie poprowadzić uniwersytet.  Tak powstało Stowarzyszenie Radość Trzeciego Wieku, którego wszyscy jesteśmy członkami i które  prowadzi dziś nasz UTW. W pełni uzasadnionym będzie w tym miejscu podkreślenie ogromnej roli państwa Jadwigi i Jerzego Maciejewskich,. bez zaangażowania których nie byłoby niewątpliwie tak wspaniałego rozwoju naszej organizacji jaką widzimy i podziwiamy w chwili obecnej. To dzięki ich talentom organizacyjnym ,  umiejętności pozyskiwania sponsorów i codziennej, ciężkiej pracy możemy cieszyć się dzisiaj naszym UTW.                             

Popatrzmy na karty najstarszej kroniki uniwersyteckiej .  Pod datą 16.02.2007r. widnieje reportaż z uroczystej inauguracji mińskiego UTW. Była to wielka gala. Wykład inauguracyjny wygłosił Wojciech Siemion ? mówił o pięknie poezji polskiej, były przemówienia przedstawicieli władz miejskich i powiatowych i były występy Miejskiego Towarzystwa Muzycznego, a na widowni około 200 słuchaczy. Ale zanim do tego doszło, grupa założycielska musiała wykonać ogromną pracę organizacyjną i formalno ? prawną. Grupa ta  to następujące koleżanki : Marianna Górska , Wanda Rombel, Jadwiga Czajka , Elżbieta Janke, Bogusława Bednarska , Urszula Kochanowska i oczywiście ówczesny burmistrz p. Zbigniew Grzesiak, który od samego początku serdecznie wspierał nasze koleżanki. Dużo pracy w wytyczenie kierunku rozwoju UTW  włożyła też Rada Programowa w osobach : Bogusława Bednarska , Miroslaw Bieda , Ryszard Rosa , Jerzy Jackowicz , Urszula Kochanowska , Teresa Sęktas ? Chanke. W skład pierwszej Rady Słuchaczy weszli: Hanna Żelazowska, Grażyna Leszczyńska , Rombel Wanda , Zawieja Zofia i Jerzy Maciejewski.

     W ciągu piętnastu lat działalności UTW niektóre z tych osób  niestety opuściły nas już na zawsze, dlatego  kol. Prezes Ola Dziewulska poprosiła obecnych na Sali o uczczenie Ich pamięci minutą ciszy.

                     Dzięki tym wspaniałym osobom , które miały kiedyś wizję i potrafiły ją wprowadzić w życie , a przede wszystkim dzięki ich wytrwałości i ciężkiej codziennej pracy mamy dzisiaj ciekawe miejsce , gdzie możemy się ciągle jeszcze uczyć czegoś nowego albo przypominać wiedzę kiedyś już nabytą , możemy oddawać się realizacji naszych pasji artystycznych , sportowych , kulturalnych, a także nawiązywać relacje towarzyskie, poznawać nowe  koleżanki i kolegów, powracać do starych znajomości , które gdzieś z biegiem lat się zagubiły.   

Za wszystkie te piękne chwile , które przeżyliśmy razem w uniwersytecie podziękowaliśmy Im symbolicznie   gromkimi brawami.

           Taką doniosłą okoliczność jak XV -lecie UTW należałoby  uczcić dużą galą. Należałoby zaprosić znamienitych gości z miasta i powiatu, wszystkich naszych sympatyków i dobroczyńców , należałoby zaprezentować swój piętnastoletni dorobek , pochwalić się zespołami artystycznymi , które wyłoniły się z pośród nas przez te lata , i które zdobywają cenne nagrody na ogólnopolskich konkursach. Należałoby wznieść toast lampką szampana a potem świetnie się bawić wspominając miłe chwile. Tak , należałoby , ale niestety jesteśmy w apogeum pandemii i musimy o tym wszystkim na razie zapomnieć. Ale jest też dobra wiadomość , prognozy pandemiczne na czerwiec są dosyć optymistyczne. Miejmy nadzieję , że nic nam nie przeszkodzi świętować 2 czerwca. Zarząd i Rada Słuchaczy już dziś zapraszają  serdecznie wszystkich państwa  na tę uroczystość.

Opracowała Alicja Rycielska (Przewodnicząca Rady Słuchaczy)