Przypominamy

13 listopada upływa termin wpłacania I raty w wysokości 500 zł na wypoczynek zimowy. Wpłaty należy dokonać na konto Stowarzyszenia.

02.12.21r  (czwartek) ? wjeżdżamy do Muzeum Polin  – wyjazd  9.15 ( MDK , MSA) dla osób które były zapisane na listę w marcu 2020 r – dodatkowy koszt 30 zł . Wpłaty  w ZD  10 .11. 21r .

Zarząd