WZC (sprawozdawczo – wyborcze)

Przypominamy słuchaczom MUTW, że 23 września br. (czwartek) w MSA o godz. 8.30 (I termin) i 8.50 (II termin) odbędzie się Walne Zebranie Członków (sprawozdawczo ? wyborcze).

Obecność na Walnym Zebraniu Członków będziemy dokumentować podpisem na liście obecności (wymagane w dokumentacji zmian do KRS). Prosimy o DDM (dezynfekcja, dystans , maseczka)

PAMIĘTAJMY – WARTO SIĘ SZCZEPIĆ