Przesyłam Państwu prośbę studentki -z naszego regionu- o wypełnienie i odesłanie ankiety. Będę wdzięczna za upowszechnienie jej wśród naszych koleżanek korzystających z poczty elektronicznej. Pozdrawiam Jagoda M.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGxLjcnCagBSUJsGQjqb3sIqpQ8BIIDM1cuml1VtmYL-0tZQ/viewform

Ankieta jest w pełni anonimowa, a wyniki posłużą mi do stworzenia modelu ekonometrycznego badającego wpływ czynników takich jak np. wiek, czy miejsce zamieszkania na podejmowanie aktywności na UTW. 

Z góry dziękuję za pomoc. 

Z wyrazami szacunku 

Marta Krokowska