WYJAZD DO OTRĘBUSÓW

Informujemy słuchaczy MUTW, że zarezerwowaliśmy 50 miejsc na koncert PZPiT „Mazowsze” pt. „KALEJDOSKOP BARW POLSKI” w dniu 21.03.2021 (niedziela) godz. 17.00. (wyjazd z Mińska Maz. spod MDK i MSA ok. godz. 15)

Koszt biletu 90.- zł od osoby (koszt z przejazdem).

Koszt przejazdu może ulec zmianie z uwagi na obostrzenia dot. ilości przewożonych osób, do czego musimy się dostosować.

Wyjazd i spektakl odbędą się w pełnym reżimie sanitarnym.

Zgłoszenia oraz wpłaty przyjmujemy w ZIELONYM DOMKU w środy podczas dyżurów.

Chęć wyjazdu można zgłosić telefonicznie do kol. Z. Grzelak tel. 660-307-751, ale wpłaty należy dokonać w ZD w środy: 3.03.2021 i 10.03.2021 w godz. 11.00 – 13.00.

W przypadku wzrostu zagrożenia pandemicznego wyjazd może zostać odwołany przez Stowarzyszenie lub organizatora.

Z A P R A S Z A M Y