XIV- lecie Mińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Rok 2021 upływa pod znakiem pandemii COVID -19, lęku przed zagrożeniami w kontaktach bezpośrednich, przed szczepionkami. Symbolem naszego funkcjonowania stała się: maseczka, dystans, dezynfekcja (MDD). Dotyczy to głównie seniorów.

Tymczasem, w lutym mija 14 rocznica powołania do życia Mińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Inicjatorem powstania był ówczesny burmistrz miasta Zbigniew Grzesiak. Organizację UTW powierzył Elżbiecie Kalińskie – dyrektor Miejskiego Domu Kultury, programem zaś zajęła się Marianna Górska ? nestorka mińskiej oświaty, pierwsza przewodnicząca Rady Słuchaczy.

I tak 16 lutego 2007 r. odbył się pierwszy wykład, który poprowadził Wojciech Siemion. Na sali MDK było wówczas wielu znamienitych gości i zaledwie 90 osobowa grupa słuchaczy. Przez kolejne lata liczba słuchaczy rosła (w roku 2020 – 285 osób) Wymagało to większego wysiłku organizacyjnego. Okoliczności sprawiły, że w 2009 r. powołane zostało Stowarzyszenie ?Radość Trzeciego Wieku?, które w swoim Statucie zapisało prowadzenie Mińskiego UTW. Ważnym problemem stało się znalezienie sali dla rosnącej społeczności studentów. W gościnne progi Miejskiej Szkoły Artystycznej (w starym budynku) przyjął nas dyrektor Wenanty Maciej Domagała. Tu jesteśmy do dziś pod życzliwą opieką dyrektor Pauliny Rzewuskiej- Korycińskiej. Był też trudny dla nas okres, kiedy miasto uzyskało środki na rozbudowę Sali Koncertowej i modernizację szkoły. Okresowo odbywaliśmy zajęcia w gościnnych progach MDK przy dużej życzliwości dyrektora Piotra Siły oraz w Gimnazjum   nr 3 pod dyrekcją Grzegorza Wyszogrodzkiego.

Na przestrzeni tych 14 lat dużym wsparciem dla naszych działań programowych były władze samorządowe miasta Mińsk Mazowieckiego burmistrzowie Zbigniew Grzesiak, Marcin Jakubowski, wójt Gminy Mińsk Mazowiecki – Janusz Piechoski oraz Starosta Miński Antoni J.Tarczyński.          

Zgodnie z przepisami dotyczącymi funkcjonowania UTW została powołana Rada Programowa MUTW. Na przestrzeni lat zmieniał się jej skład, ale zawsze członkowie dbali o właściwy poziom edukacji i sprawne funkcjonowanie UTW, prowadzili wykłady, pomagali w organizacji życia kulturalnego słuchaczy. Członkami Rady Programowej byli: Jerzy Jackowicz, Bogusława Bednarska, Elżbieta Sieradzińska, Wioletta Machnicka, Elżbieta Janke, Leszek Celej, Mirosław Bieda, Piotr Siła, Jerzy Smoliński. Dużego wsparcia udzielali nam pracownicy UM – Wydział Promocji, Kultury i Sportu, dyrektorzy i pracownicy placówek kulturalnych miasta: MDK- Piotr Siła, J. Wilczak, MBP ? Elżbieta Sieradzińska, MZM – Leszek Celej.

Stowarzyszeniem kieruje 7 osobowy zarząd wybierany przez słuchaczy na kolejne 3- letnie kadencje.   Członkowie zarządów dbali by uniwersytet poszerzał swoją ofertę edukacyjną i kulturalną, włączał słuchaczy w życie społeczności lokalnej i miasta. Istotnego wsparcia w realizacji programu udzielają Rady Słuchaczy, wybierane na kolejne kadencje.

Podstawowym celem S?RTW? jest działalność  edukacyjna poprzez organizację cotygodniowych wykładów na tematy z różnych dziedzin, organizacja warsztatów z zakresu aktywności fizycznej i artystycznej. Zabezpieczyliśmy możliwość udziału w zajęciach dla 75 % słuchaczy. W ramach działań programowych niektóre warsztaty prowadzone są nieodpłatnie: Taniec w kręgu mający na celu utrzymanie koordynacji ruchowej oraz Śpiewajmy razem – zajęcia poprawiające wydolność oddechową. Obydwie grupy, swoją systematyczną pracą osiągnęły znaczące sukcesy na szczeblu wojewódzkim i krajowym.                                                                  

Z inicjatywy zarządu organizowaliśmy w mieście Mińskie Dni Seniora (do czasu pandemii), obsadziliśmy kolorowymi drzewkami Alejkę Radości Trzeciego Wieku (przy dawnym dworcu PKS), ustawiliśmy ławeczkę Zbliżamy ludzi.  Ważną dla nas akcją społeczną była akcja PUDEŁKO ŻYCIA, w którym umieszczona jest ankieta z ważnymi informacjami o domownikach, bardzo przydatna dla służb ratunkowych. W realizacji akcji pomogli nam darczyńcy, a w decydującej części firma rodzinna – KOSBUD. W ramach Projektów prowadziliśmy zadania integracji międzypokoleniowej w przedszkolach (zajęcia i wycieczki Jestem Eko), Gimnazjum nr 3 ?podnoszenie świadomości ekologicznej, wykłady otwarte dla młodzieży szkół średnich. Realizacja licznych zadań możliwa była dzięki środkom finansowym uzyskanym w ramach Projektów, które składaliśmy do Urzędu Miasta Mińsk, Starostwa oraz Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie.

Na przestrzeni 14 lat, na rzecz S?RTW? pracowało aktywnie ok. 60 osób (zarządy, rady słuchaczy, księgowe, kronikarze, wolontariusze realizujący zadania jednostkowe). Niektórzy zostali wyróżnieni tytułami honorowego członka Stowarzyszenia. Dwie osoby zostały wyróżnione przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Medalem PRO MASOVIA – Jadwiga Maciejewska i Maria Wocial, a siedem osób Dyplomem Uznania – Jerzy Maciejewski, Antoni Zawadzki, Zofia Grzelak, Anna Smoleńska, Ewa Gańko, Jadwiga Korzeń, Elżbieta Wójcicka. Stowarzyszenie za swoją działalność zostało uhonorowane nagrodą Starostwa Powiatowego – LAURA, Medalem PRO MASOVIA przyznanym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz okolicznościowymi wyróżnieniami Urzędu Miasta i Urzędu Gminy.               

W trudnym okresie szalejącej pandemii COVID -19, Stowarzyszenie zmieniło styl pracy: wykłady oraz warsztaty z zakresu aktywności fizycznej odbywają się w trybie on-line.  Udostępnienie wykładów na naszej stronie internetowej to zasługa wielogodzinnej pracy kolegi Sławomira Ziemickiego. Nie zaprzestaliśmy realizacji zadań rekreacyjnych: wycieczek i wypoczynku letniego przy zachowaniu pełnej dyscyplinie sanitarnej.  Wszyscy słuchacze z niecierpliwością czekają na powrót do normalności, wspólne wykłady, wyjazdy do teatrów i muzeów. Mamy nadzieję, że niebawem wrócimy do zajęć w pełnym gronie.

Dziękuję WSZYSTKIM, którzy przez te lata tworzyli warunki i klimat do poprawy komfortu życia seniorów w naszym mieście.

 Opracowała Jadwiga Maciejewska ? prezes zarządu.