Wkład Igora Pogorzelskiego

Kończy nam się  rok 2020, a wraz z nim tak wierzę, ograniczenia, które wielu z nas zamknęły w domach, odcięły od bliskich od spotkań, spacerów,
też wykładów w ramach  aktywności Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Dla wszystkich z Was i Waszych studentów UTW przygotowałem  wykład – muzyczną prezentację „Kolęda w kulturze Świata”

Wesołych Świąt, dużo zdrowia i dobrej energii w Nowym Roku 2021

serdeczności

Igor  Pogorzelski