Zarząd S „RTW” z przykrością informuje, że odszedł od nas w wieku 92 lat

Kol. Piotr  Wilnowicz – Ćwieczkowski.

Kol. Piotr był powstańcem warszawskim, po wojnie pracował w szkolnictwie, na emeryturze od wielu lat był słuchaczem Mińskiego UTW. Dojeżdżał z Mrozów, ale  zawsze był pełen pogody ducha i poczucia humoru. Mimo wieku i choroby był pełen optymizmu gotów udzielać pomocy innym.

Za swoją działalność społeczną nagradzany był wieloma odznaczeniami: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Zasługi dla ZHP, Medal Komisji Edukacji Narodowej. Odznaczenia wojskowe: Krzyż Armii Krajowej, Medal Wojska, Warszawski Krzyż Powstańczy, odznaka „Syn Pułku”.

Będzie nam Go brakować przy kolejnych spotkaniach, gdy Jego miejsce na sali wykładowej pozostanie puste.

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy żalu i współczucia.