Tradycyjnie  w dn. 11 XI – Dzień Niepodległości –  członkowie Zarządu S”RTW”  złożyli kwiaty przy pomniku Niepodległości w naszym mieście . Ze względu na obostrzenia pandemiczne mogło nas być tylko pięcioro. Inni uczestnicy uroczystości składali hołd w różnym czasie, stąd na zdjęciu widoczna jest tylko nasza delegacja. Z tej okazji przekazuję wszystkim słuchaczom MUTW najlepsze życzenia – Jadwiga Maciejewska