WYKŁADY ZDALNE

Drogie Koleżanki i Koledzy! 
Rozpoczęliśmy regularne transmisje planowych wykładów /zgodnie z harmonogramem/ w ramach programu edukacyjnego Mińskiego UTW. Zachęcam Państwa do śledzenia naszej strony internetowej, uczestniczenia w wykładach a jednocześnie upowszechniania tej akcji wśród innych seniorów. Myślę, że będą one odskocznią w tych smutnych czasach.
Pozwólcie, że tą drogą podziękuje wszystkim zaangażowanym w realizację zadania. Szczególnie serdecznie dziękuję kol. Sławkowi Ziemickiemu i p. Danielowi Niedźwiedzkiemu za ogromy wysiłek w technicznym przygotowaniu przekazu,  kol. Zofii Grzelak za upór i konsekwencję realizacji projektu Aktywny Senior-Zdrowy Senior.
Mam nadzieję, że omijają Państwa kłopoty zdrowotne – czego życzę najserdeczniej.
                  Z  pozdrowieniami  Jadwiga Maciejewska- prezes S”RTW”