Informacje dla słuchaczy Mińskiego UTW z dn. 15.10.20r.

  1. Wykłady – w czasie pandemii zmieniamy formę udziału w wykładach. Dopuszczalna liczba uczestników w Sali wynosi 25%, co daje 115 osób. Będziemy nagrywać niektóre wykłady/ za zgodą prowadzącego/ i odtwarzać je na Facebook w pierwszy poniedziałek po wykładzie.

Kolejny wykład odbędzie się w dn. 22.10.br

Ze względu na zwiększone obowiązki rodzinne i zagrożenia po Wszystkich Świętych zajęcia w okresie od 29.10. do 5.11. br.  z a w i e s z a m y!

    2.      Do dnia 16. 10.br będziemy przyjmować zgłoszenia pisemne lub e-meilem o rezygnacji z udziału w zajęciach gimnastycznych w I semestrze. Po tym terminie przystąpimy do naliczenia zwrotów i ich wypłacanie / Zielony Domek, od 28 .10 -środa /. Konsekwencją może być zmiana ilości grup.

3.  Zachęcam Państwa do udziału w wycieczce do Muzeum Konstantego Laszczki– wybitnego artysty plastyka- w Dobrem. Planowany wyjazd 20.10.br o godz. 11.30/ MDK/. Przewidziane spotkanie kameralne. Koszt ? 5 zł.   Listę prowadzi kol. Hanna Gryz

4.   Zapisy na planowany Jubileuszowy koncert Zespołu Mazowsze w dn. 8.11.br. prowadzone będą 22.10. Koszt- ok. 20 zł/ pokrycie kosztów podróży/.

    Listę prowadzi kol. Zofia Grzelak

Zachęcam Państwa do śledzenia informacji na naszej stronie internetowej oraz dzielenia się informacjami z koleżankami z naszego środowiska.

Zachęcam Państwa do udziału w głosowaniu na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Ochotnicza Straż Pożarna w Mińsku Mazowieckim czyni starania o przyznanie kwoty 150.000 zł na doposażenie w niezbędny profesjonalny  sprzęt  w różnych akcjach ratowniczo gaśniczych   /

/PROJEKT nr 2/.   G L O S O W A N I A   –    #mińskibudżetobywatelski2021      

http://www.facebook.com/1956257944639135/posts/2653358694929053/