GIMNASTYKI w roku 2020/21

Zarząd Stowarzyszenia „RTW” informuje, że zajęcia z aktywności fizycznej w nadchodzącym roku akademickim (2020/21) rozpoczną się wraz z jego inauguracją. Zajęcia podporządkowane będą wszelkim rygorom pandemicznym. Zachowując wszelkie obostrzenia proponujemy zmniejszenie liczebności grup przy jednoczesnym zwiększeniu ilości grup. 1. Zajęcia prowadzone w Klubie Fit&Joy przy ul. 11. Listopada:

  • gimnastyka na piłkach (poniedziałki) 3 grupy maks. po 15 osób w godzinach: gr. I – 8.30, gr. II – 9.30, gr. III – 10.30
  • PILATES (wtorek) 3 grupy maks. po 15 osób w godzinach: gr. I – 8.30, gr. II – 9.30, gr. III – 10.30.

Zajęcia trwać będą po 45 minut. Wydłużona przerwa służy oczyszczeniu i dezynfekcji sali oraz sprzętu.

Obowiązkowo przynosimy własny ręcznik, wskazane jest zabieranie własnej maty.

2. Zajęcia gimnastyki rozciągającej: środa – prowadzone w MDK w 4 grupach po 15 osób: gr. I – 8.30, gr. II – 9.30, gr. III – 10.30, gr. IV – 11.30.

Na zajęcia obowiązkowo nosimy własne maty.

3. Joga – prowadzona będzie w dotychczasowym miejscu przy ul. Warszawskiej 163. Zajęcia będą odbywały się w 6 grupach po 8 osób:

  • we wtorki 2 grupy: gr. I – godz. 10.30, gr. II – godz. 11.35
  • w piątki 4 grupy: gr. I – 8.00, gr. II – 9.05, gr. III – 10.10, gr. IV – 11.15

IV grupa (godz. 11.15 przeznaczona jest tylko dla nowych uczestników.

Na zajęcia obowiązkowo przynosimy swój własny sprzęt: maty, paski, klocki.

Zajęcia trwać będą ok. 50 minut. Wydłużone przerwy przeznaczone bedą na dezynfekcję sali.

Koszty zajęć gimnastycznych pokryte zostaną z wpłat wniesionych w poprzednim semestrze (II semestr 2019/20) oraz z dotacji projektu AKTYWNY SENIOR – ZDROWY SENIOR współfinansowanego przez budżet Województwa Mazowieckiego.

Zapisy na poszczególne zajęcia (i grupy) prowadzone będą w czasie dyżurów Członków Zarządu w Zielonym Domku )najbliższe: 19 i 26 sierpnia 2020 r. w godz. 11.00 – 13.00.

Prezes Zarządu – Jadwiga Maciejewska