Drogie Koleżanki i Koledzy.

W swoim dotychczasowym życiu doświadczyliśmy wielu zawirowań w naszym kraju. Każdy z nas ma wyrobione spojrzenie na rzeczywistość. Doskonale jednak wszyscy rozumiemy wartość pracy i własne zaangażowanie w sprawy społeczne. Wielu spośród nas jeszcze teraz pracuje wolontariacko na rzecz różnych organizacji pozarządowych. Dzięki temu zaangażowaniu również nasze stowarzyszenie sprawnie funkcjonuje już 11 lat.

12 lipca br -to ważny dzień . Wybór prezydenta – to akt naszej dojrzałości politycznej i społecznego zaangażowania. 

Mimo trwającej ciągle pandemii koronawirusa COVID -19 – idźmy wybierać. Pamiętajmy jednak o zachowaniu wszelkiej ostrożności.   Kierujmy się odpowiedzialnością, a nie lękiem. Wybierzmy myśląc o przyszłości naszych dzieci i wnuków/ a i prawnuków/.

Z doświadczenia wiem, że: – stała praca/ a nie wsparcie socjalne/ – nowoczesna edukacja / a nie zaściankowość i kucie na pamięć/, – otwartość na innych ludzi /chociaż różnych poglądowo i kulturowo/ zwiększa naszą pozycję w świecie.

Chcemy kraju nowoczesnego, z: – dobrą infrastrukturą, – stabilnym prawem, – dobrą służbą zdrowia, – mądrze rozumianą ochroną naszej planety, – szacunkiem wobec siebie – z dobrym Strażnikiem Konstytucji.

Mamy dość kłótni i dzielenia społeczeństwa.

Nie propaganda telewizyjna, a logika i życiowe doświadczenie niech kierują naszym wyborem.

Z A P R A S Z A M  na W Y B O R Y   12 lipca br.

Jadwiga Maciejewska