Szanowne Koleżanki i Koledzy – Słuchacze Mińskiego UTW

W niecodziennej dla nas okoliczności- trwającej ciągle sytuacji pandemicznej zakończyliśmy rok 2019/20.

W dn. 18 czerwca 2020r.- przy zachowaniu restrykcji Zarząd zorganizował Walne Zebranie Członków naszego Stowarzyszenia, realizując tym samym postanowienia statutowe.

 Porządek zebrania obejmował m.in.

–  sprawozdanie roczne z działalności S?RTW?  za rok 2019/20

– sprawozdanie finansowe za rok 2019

– program działania na rok 2020/21

– udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2019

W zebraniu wzięli udział chętni słuchacze, którzy zgłosili swój udział wcześniej.

Sprawozdanie finansowe za rok 2019 i Program Edukacyjny na rok 2020/21 były dostępne do wglądu przed zebraniem.

Jednocześnie informuję, że decyzją Zarządu w dn. 6 czerwca br.  wpłaty wniesione na działalność programową na II sem. zostają przeniesione jako opłata za zajęcia w I semestrze nowego roku akademickiego/ 2020/21/. Listy na gimnastyki pozostają aktualne z roku ubiegłego. Uwzględniając zaostrzenie warunków sanitarnych zmniejszamy liczebność grup ćwiczących a zwiększamy liczby grup: poniedziałek ? 3 gr., wtorek – 3 gr. środa -4 gr. joga: wtorek ? 2 gr. piątek 4 gr.  Skład poszczególnych grup będziemy uzgadniać indywidualnie. Prosimy o kontakt.

W nowym roku wpłacamy jedynie składkę członkowską w wysokości 30 zł.  do 12 września br.

Uwzględniając skomplikowaną sytuację wydłużamy dyżury członków Zarządu, by udzielać informacji indywidualnie.

Planowane terminy dyżurów w Zielonym Domku:

 24 czerwca, 1 i 8 lipca, 19 i 26 sierpnia, 29 września, w godz. 11.00 -13.00.

W dn. 26 sierpnia godz. 10.00 odbędzie się spotkanie uczestników wypoczynku w OKUNINCE, o godz. 11.30 ? spotkanie uczestników wycieczki pod hasłem ?Małopolski Szlak Papieski?. Osoby zakwalifikowane na wycieczkę zostaną powiadomione telefonicznie.

Wszystkim uczestnikom Walnego Zebrania bardzo serdecznie dziękuję za obecność. Mam nadzieję, że nowy rok 2020/21 rozpoczniemy bez kłopotów. Życzę Państwu wielu miłych doznań, inspirujących zdarzeń, a przede wszystkim zdrowia i radości.

Z poważaniem Jadwiga Maciejewska

http://www.aktywnyseniormm.pl/index.php/2020/06/24/walne-zgromadzenie-18-06-2020/