Nowi członkowie

Z początkiem roku akademickiego 2019/2020 szeregi naszego Stowarzyszenia zasiliła 10 osobowa grupa nowych słuchaczy  UTW. W krótkim czasie dali się poznać jako bardzo aktywni , fajni koledzy. 10 października na czwartkowych wykładach  złożyli uroczyste ślubowanie na ręce kol.prezes  Jadwigi  Maciejewskiej , a już kolejnego dnia na spotkaniu integracyjnym zorganizowanym dla nich w Miejskiej Bibliotece z Zarządem SRTW i Radą Słuchaczy UTW skrzyknęli się i zebrali pieniądze na zakup  drzewka , które upamiętniłoby ich wstąpienie do naszego stowarzyszenia. 17 października po czwartkowych wykładach przeszliśmy wesołym korowodem na skwer przy dworcu PKP i tam ,w  Alejce Radości Trzeciego Wieku wspólnie zasadziliśmy zakupioną śliwowiśnię. Był szampan , odśpiewanie hymnu SRTW, opowieści o tym jak powstawała nasza alejka i oczywiście wspólne pamiątkowe fotografie. Nowym koleżankom i kolegom życzymy dużo zadowolenia i radości ze wspólnie podejmowanych działań.