I MIŃSKI DZIEŃ SENIORA

15 maja 2016r. był dla członków Stowarzyszenia” Radość Trzeciego Wieku” dniem szczególnym. Zorganizowano bowiem I Miński Dzień Seniora pod patronatem Burmistrza Miasta – pana Marcina Jakubowskiego.

Głównym założeniem imprezy było zapoznanie z pożyteczną dla seniorów akcją PUDEŁKO ŻYCIA .Akcję urozmaiciły występy wokalne i taneczne słuchaczy Mińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku/ efekty warsztatów w ramach realizacji programu/- pod czujnym okiem instruktorów: Agnieszki Sawka i Stanisława Woźnicy.

PUDEŁKO ŻYCIA ma ułatwić służbom ratowniczym zdobycie podstawowych wiadomości o chorym. Jest ono oznakowane specjalną nalepką ,w środku znajduje się wypełniona informacja, umieszczone jest w miejscu oznakowanym nalepką.

Dzięki życzliwości Pań z MOPS-u rozdano 200 pudełek. Jest to na pewno kropla w morzu potrzeb ale to akcja pilotażowa. W najbliższej przyszłości zakupiona będzie następna partia w takiej ilości ,by PUDEŁKO ŻYCIA trafiło do większości seniorów.
Badania ciśnienia i poziomu cukru we krwi przez pracowników szpitala powiatowego- dały oczekiwane efekty. Przebadano ok. 160 os., kilku osobom zalecono skontaktowanie się z lekarzem specjalistą.

Chętni mogli spróbować rozwijać swoje talenty malarskie pod kierunkiem słuchaczek MUTW/p. K. Makos i A. Dębowskiej/.

Klub DREPTAK /pod kierunkiem p. A. Wicik/ zorganizował dla seniorów marsz Nordic Walking. Na trasę ruszyło ponad 30 seniorów. Na wszystkich czekały atrakcyjne nagrody .

Specjalną atrakcją był występ Zespołu Regionalnego DĄBRÓWKA pod kierunkiem p. B. Bednarskiej. Zespół już 20 lat dostarcza pozytywnych emocji małym , dużym i starszym mieszkańcom naszego miasta.

Nieco inny klimat wprowadzili młodzi z klubu FIT end JOY pod kierunkiem p. E. Kaski-Łobodowskiej- tańcząc ze wszystkimi ZUMBĘ. Okazuje się, że w każdym wieku można ją tańczyć jeżeli tylko coś nam w duszy gra.

Wszystkim , którzy zaangażowali się w organizację i przebieg I Mińskiego Dnia Seniora, Dyrekcji MDK, licznym darczyńcom, składam bardzo serdeczne podziękowania . Prezes Zarządu- Jadwiga Maciejewska.