Walne Zebranie Członków 21 kwietnia 2016 r

Dnia 21 kwietnia 2016 r odbyło sie Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Radość Trzeciego Wieku Zebranie rozpoczęła Prezes zarządu Jadwiga Maciejewska Przewodniczącą Zebrania została kol. Janina Śledziewska Wiceprezes Zarządu Jerzy Maciejewski przedstawił sprawozdanie merytoryczne za rok 2016, a sprawozdanie finansow zaoprezentowała członek Zarządu Halina Wójcik

Kol. Bogusława Ciężkowska – przew. Komisji Rewizyjnej przedstawiła sprawozdanie i podała wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium Wniosek przeszedł z 100% poparciem Nastepnie Prezes Zarządu przedstawiła plan merytoryczny na rok następny., który został przyjęty przez Zebranie’ Na zakończenie w imieniu Zarządu Stowarzyszenia „RTW” kol. Jadwiga Maciejewska zaproponowała przyznanie tytułu Honorowy Członek Stowarzyszenie kol. kol. Marii Wocial i Jerzemu Maciejewskiemu Uczetsnicy Zebrania jednogłosnie przyjęli tę propozycje