POBYT W SEJMIE RP 15 marca 2016 r

15 marca br. na zaproszenie posła naszej ziemi – p. Czesława Mroczka – grupa 50 osób zwiedziła Sejm RP.POBYT W SEJMIE RP 15 marca 2016 r 15 marca br. na zaproszenie posła naszej ziemi – p. Czesława Mroczka – grupa 50 osób zwiedziła Sejm RP. Mieliśmy okazję obejrzeć salę plenarną, kaplicę i inne miejsca gdzie toczy się życie poselskie. Ponieważ byliśmy w przeddzień posiedzenia plenarnego mieliśmy możliwość odczuć atmosferę pracy sejmu – dużego podniecenia i zabiegania.

Dopełnieniem zaproszenia była wizyta w Muzeum Katyńskim. Ekspozycję obejrzelismy z dużym zainteresowaniem. Wrażenie potęgują wnętrza muzeum(Cytadela z XIXw) Przejmująca i symboliczna jest scenografia prof. Jerzego Kaliny O tym muzeum nie można pisać – to trzeba zobaczyć KONIECZNIE! Mieliśmy okazję obejrzeć salę plenarną, kaplicę i inne miejsca gdzie toczy się życie poselskie. Ponieważ byliśmy w przeddzień posiedzenia plenarnego mieliśmy możliwość odczuć atmosferę pracy sejmu – dużego podniecenia i zabiegania.

Dopełnieniem zaproszenia była wizyta w Muzeum Katyńskim. Ekspozycję obejrzelismy z dużym zainteresowaniem. Wrażenie potęgują wnętrza muzeum(Cytadela z XIXw) Przejmująca i symboliczna jest scenografia prof. Jerzego Kaliny O tym muzeum nie można pisać – to trzeba zobaczyć KONIECZNIE!