INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016

1 października 2015 r. w MDK zainaugurowany został dziewiąty już rok akademicki Mińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uroczystość rozpoczęła i prowadziła kol. Jadwiga Maciejewska ? Prezes Zarządu Stowarzyszenia ?Radość Trzeciego Wieku?

Licznie dopisali zaproszeni goście:
Poseł Czesław Mroczek, Starosta Miński A.J. Tarczyński, Burmistrz Miasta Marcin jakubowski Wójt Gminy Janusz Piechocki ,Prezes ZNP St. Mejszutowicz. Prezes BS Jacek lipiec,dyr. MSA W. Maciej Domagała, dyr. MDK Piotr Siła, dyr. MZM Leszek Celej członkowie Rady Programowej MUTW ? dr Bogumiła Bednarska, prof. Jerzy Jackowicz, prof. Ryszard Rosa Miłą niespodzianką była obecność rektora Akademii Humanistycznej w Pułtusku prof. Dr hab. Adama Koseckiego

Z ogromnym zainteresowaniem słuchacze UTW wysłuchali ?Rozmowy o życiu? z ks. Adamem Bonieckim Ks. Adam bardzo rzeczowo z dużym poczuciem humoru mówił o pracy duchownego ? dziennikarza. Wiele uwagi poświęcił funkcjonowaniu Tygodnika Powszechnego na przestrzeni lat, który jest jedynym katolickim pismem przygotowywanym przez osoby świeckie. Ks. Adam w latach 1999-2011 był redaktorem naczelnym, stąd jego przywiązanie do Tytułu. Na kilka pytań dotyczących problemów bieżących Kościoła/ Kult Maryjny, Kanonizacja JPII, stosunki Państwo Kościół/ odpowiadał piękną polszczyzną, dyplomatycznie i dowcipnie.

Dyr. MZM ? Leszek Celej ? obdarował księdza ?Sakrum Ziemii Mińskiej?/MZK jest wydawcą tej pozycji. Po wykładzie można było nabyć książki księdza i uzyskać dedykację Po przerwie ? uczta duchowa- koncert Mińskiej Orkiestry Kameralnej pod dyrekcją Macieja Domagały i Romana Wachowicza i solistów : Danuty Stankiewicz, Zofii Nojszewskiej, Tomasza Osicy, Andrzeja Franczuka ? pt ?.piosenki lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych? owacje na stojąco były najlepszym dowodem uznania i radości z pięknej muzyki i prezentacji utworów