Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2014/2015

Dnia 02 października słuchacze MUTW rozpoczęli kolejny rok akademicki Uroczystość otworzył prezes Stowarzyszenia i powitał przybyłych gości i licznie zgromadzonych słuchaczy Uroczystość uswietnili przybyli goście na czele z Starostą Antonim Tarczyńskim oraz Burmistrzem Marcinem Jakubowskim Wykład inauguracyjny pt „El Greco i jego wpływ na kulturę europejska” wygłosił dr hab Tomasz Sadlej Uroczystość zakończono koncertem w wykonaniu prof. dr hab. Stanisława Górki